Profesionáli v realitách

Tisíce spokojných klientov po celom Slovensku

Bezpečný a rýchly predaj/kúpa

Jednotka v realitách na slovenskom trhu

Overení profesionáli tisíckami klientov

Nechajte všetko na nás, rýchlo a bezpečne

Výkon záložného práva

Ako je to s výkonom záložného práva v dobrovoľnej dražbe...
OTÁZKA OD VÁS

Dobrý deň, chcem sa spýtať dve otázky.

  • Vlastním s bratom a otcom rodinný dom. Otec má ½ a ja s bratom každý ¼. Na otcov podiel bola vyhlásená dobrovoľná dražba, nakoľko má na seba uvalených viacero exekúcii. Výška exekúcii však prevyšuje hodnotu jeho podielu. Pokiaľ by sa mi podarilo vydražiť otcov podiel a budeme majiteľmi len ja s bratom, môžu si neuspokojení veritelia vymáhať svoje pohľadávky odo mňa ?
  • Máme v bytovom dome niekoľko neplatičov. Na domovej schôdzi sme sa ujednotili, že je nutné tento problém riešiť, nakoľko ich dlžoby sú už v tisícoch € a dotyční nemajú záujem o ich splatenie. Akým zákonným spôsobom môžeme postupovať aby sme tento problém vyriešili ?

Odpoveď na otázku č. 1

Podľa zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách §27 (Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva) ods. 1: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
To znamená, že pokiaľ sa stanete vydražiteľom nehnuteľnosti, budú veritelia uspokojení v poradí v akom sú zapísaní na liste vlastníctva v časti C: Ťarchy z výťažku dražby. Príklepom a uhradením ceny dosiahnutej vydražením sa stávate majiteľom draženého podielu a ostatné obmedzenia, ktoré súvisia s draženým podielom zanikajú. Exekúcie Vášho otca sú naviazané na jeho osobu nie na nehnuteľnosť, preto si ostatní veritelia nemôžu nárokovať uspokojenie svojich pohľadávok na Vás prípadne vo vzťahu k nehnuteľnosti.

Odpoveď na otázku č. 2

Správnym rozhodnutím je okamžité riešenie tohto problému, nielen aby sa vyriešila súčasná situácia, ale aj ako prevencia v prípade zanedbania povinností ostatných majiteľov bytov v budúcnosti, pretože na ich dlžoby sa skladajú ostatní majitelia bytov resp. sú uhrádzané s fondu opráv. Jednoduchým riešením proti neplatičom je dobrovoľná dražba.
Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Zákon č. 182/1993 Z. z. §15: Na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo 16) v prospech spoločenstva; ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vznik a zánik záložného práva sa zapíše do katastra nehnuteľností 17).
Na výkon tohto záložného práva postačuje nadpolovičný súhlas ostatných vlastníkov bytov na domovej schôdzi. Výška istiny však musí presahovať hodnotu 2.000,- €. Po odsúhlasení sa pristupuje k uzavretiu zmluvy o výkone dobrovoľnej dražby medzi spoločenstvom vlastníkov bytov resp. správcom a dražobnou spoločnosťou. Po uzavretí zmluvy bude prostredníctvom dražobnej spoločnosti neplatičom zaslané oznámenie o začatí výkonu záložného práva a výzva k úhrade vyčísleného nedoplatku. V prípade uhradenia tejto pohľadávky zo strany dlžníka do otvorenia dražby dochádza k upusteniu od dražby podľa zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách §19 odsek k).
V opačnom prípade dochádza k dražbe podľa zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Z výťažku dražby je uspokojená pohľadávka dlžníka a náklady dražby. Zvyšné finančné prostriedky sú poukázané majiteľovi draženej nehnuteľnosti.

Roman
Pavlíček

0948 382 844
Váš osobný realitný maklér Prievidza
OSOBNÝ WEB

Chcete poradiť radšej osobne?

Potrebujete viac informácii ku kúpe/predaju/prenájmu?
Nechajte to na nás, sme profesionáli.

Novinky z HALO reality

Toľko noviniek, firemných a marketingových aktivít nenájdete v žiadnej inej realitnej kancelárii.

VIAC NOVINIEK - JEDINE V HALO

Dostali sme od vás už 4 584 pozitívnych recenzií

Spokojní klienti sú to najcennejšie, nechajte predaj vašej nehnuteľnosti na istotu a pridajte sa k ním aj vy. Pozrite si najnovšie fotky našich spokojných klientov, ktorí pochádzajú z celého Slovenska.

Stretli ste sa už s nami? Prosíme ohodnoťte vaše skúsenosti aj anonymne, v tomto dotazníku, ďakujeme.
Zobraziť všetky (4 584)

Máme už viac ako 25 000 klientov

Aktuálne máme už viac ako 25 000 klientov po celom Slovensku, ktorí cez HALO reality predali/kúpili/prenajali nehnuteľnosť. Spokojných klientov aj s fotkami si môžete pozrieť na podstránke našich realitných recenzií.

Sme overená realitná kancelária

V ponuke sme doteraz mali už viac 50 000 nehnuteľností po celom Slovensku, navyše sme členom Združenia realitných kancelárii (ZRKS). S nami máte istotu, sme overená realitná kancelária.

Aktuálne 4584 pozitívnych recenzií

Spoločnosť HALO reality má aktuálne už 4584 pozitívnych recenzií. Môžete si ich pozrieť na našej stránke spokojných klientov, navyše aj s fotkami. Kontaktujte nás a pridajte sa k nim aj vy.

Sme profesionáli v realitách

Jedine v HALO reality máte komplexný prehľad informácii o každom spolupracovníkovi. Na kvalite nám záleží, každý jeden maklér je viackrát do roka školený a spokojnosť pravidelne overovaná u našich klientov.

Realitná poradňa/blogy/inšpirácie

Sme profesionáli, pozrite si našu realitnú poradňu - najdôležitejšie otázky pri kúpe/predaji nehnuteľnosti, blogy maklérov, či naše inšpirácie pri zariaďovaní nehnuteľnosti.
Nenašli ste čo ste hľadali, napíšte nám otázku.

HALO asistentka
X X
Dobrý deň, ako Vám môžem pomôcť?
CHCEM ZAČAŤ ODZNOVU
Táto stránka používa súbory cookies

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s prednastavenými nastaveniami, kliknite na SÚHLASÍM (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

Súhlasím Zmeniť nastavenia