Profesionáli v realitách

Tisíce spokojných klientov po celom Slovensku

Bezpečný a rýchly predaj/kúpa

Jednotka v realitách na slovenskom trhu

Overení profesionáli tisíckami klientov

Nechajte všetko na nás, rýchlo a bezpečne

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok HALO reality s.r.o., so sídlom Prievidza, T.Vansovej 509/15, 971 01, IČO: 46565701, DIČ: 2023453828 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro, vložka číslo 25924/R, adresa prevádzky na uplatňovanie reklamácii: T.Vansovej 509/15, 971 01 Prievidza, mobilný kontakt: 0918 966 487, e-mail: reality@haloreality.sk.

  • spotrebiteľ môže na základe vlastného úsudku a názoru na služby poskytované realitnou kanceláriu HALO reality podať reklamáciu písomnou formou na adresu firmy uvedenú vyššie.
  • HALO reality, s.r.o. má povinnosť každý jeden reklamačný podnet zapísať. Protokol na reklamáciu je voľne stiahnuteľný nižšie na tejto stránke. V prípade, že si klient reklamačný formulár nedokáže vytlačiť, môže podať reklamáciu podobnou písomnou formou (dôležité je použiť všetky požadované body formulára).
  • HALO reality, s.r.o. vybavuje reklamáciu ihneď ako to bude možné, avšak najneskôr do 14 kalendárnych dní. Odpoveď klientom bude poslaná písomnou formou na adresu spotrebiteľa.
  • v prípade uznania chyby zo strany HALO reality, bude spotrebiteľ informovaný a daný nežiaduci stav v čo najkratšom termíne odstránený na náklady spoločnosti. V opačnom prípade (neuznanie reklamácie), bude spotrebiteľovi doručené písomne vyrozumenie a dôvod zamietnutia reklamácie za služby sprostredkované HALO reality, s.r.o.
  • všetky podklady, osobné údaje a podobne doručené spoločnosti HALO reality, s.r.o. podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.
  • V prípade uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy k predaju, prenájmu a kúpe nehnuteľnosti mimo prevádzkových priestorov sprostredkovateľa alebo na diaľku, je spotrebiteľ v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaných služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a to do 14 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy aj bez udanie dôvodu.
  • alternatívne riešenie sporov. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015.
  • Reklamačný poriadok je záväzný a nadobúda platnosť 1.3.2012

Cenník poskytovaných jednotlivých služieb si môžete pozrieť tu. Tento cenník je platný v prípade, že s klientom nebola dohodnutá provízia dopredu a zahŕňa sadzby za jednotlivé služby.

Formulár na stiahnutie: reklamačný formulár (.docx, 34kB)

HALO asistentka
X X
Dobrý deň, ako Vám môžem pomôcť?
CHCEM ZAČAŤ ODZNOVU
Táto stránka používa súbory cookies

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s prednastavenými nastaveniami, kliknite na SÚHLASÍM (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

Súhlasím Zmeniť nastavenia