Predaj ornej pôdy v extraviláne

Predaj nehnuteľnosti Ján Beľa

Predaj takejto pôdy sa riadi podľa zákona č. 140/2014 Z. z.Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to zákon ktorý upravuje predaj pôdy za určitých podmienok a postupov. Patria sem trvalé trávnaté porasty, orná pôda, ovocné sady, vinice...

Osoby ktoré nemusia postupovať podľa daného zákona.

 1. osoba ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť minimálne tri roky pred kúpou takého pozemku.
 2. mladý farmár s obmedzeným ďalšieho predaja minimálne tri roky od kúpy takého pozemku.
 3. osoba v príbuzenskom a v blízkom vzťahu.
 4. osoba/y v spoluvlastníckym podielom ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov.
 5. výnimku majú ešte predávajúci ktorý predávajú takúto pôdu ako funkčný celok, to znamená napríklad predávajú dom na lazoch a spoločne sním predávajú aj ornú pôdu, trvalé trávnaté porasty....

Ostatné osoby musia dodržať presný postup. Majiteľ pred predajom pôdy musí vyvesiť takúto informáciu na nástenke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky po dobu pätnástich dní. Súbežne tú istú informáciu musí vyvesiť na príslušnú obec pod ktorú dané katastrálne územie patrí. Na danej obci musí byť vyvesená na informačnej tabuli taktiež tú istú dobu ako na nástenke ministerstva. Po splnení tejto podmienky a neprejavenom zaujme farmárov z nástenky ministerstva a obce, môžeme pristúpiť k vypracovaniu kúpnou – predajných zmlúv. Pri vklade na kataster, je potrebné ako prílohu k návrhu na vklad priložiť aj doklad z obidvoch násteniek.

Ak samozrejme nastane situácia že počas vyvesenia, prejaví farmár záujem buď na nástenke ministerstva alebo obce. V tom prípade má prednosť pred osobou ktorá nepodniká na poľnohospodárskej pôde. Prednosť je špecifikovaná aj medzi farmármi a to v poradí susedný farmár, farmár zo susedných obcí, farmár zo Slovenska.

Čo s tým keď farmár prejaví záujem a potom nekoná?

Platí tam samozrejme poradie nasledujúcich farmárov. Samozrejme keď je len jeden, tak čakacia doba je pol roka a automatický mu právo zaniká.

Čo v prípade ak predávam svoj podiel na parcele kde je viac vlastníkov?

Dané podmienky sa nemenia čiže postup je ten istý. Samozrejme ostatný vlastníci majú prednosť pri kúpe daného podielu, je potrebné mať od každého spoluvlastníka písomný súhlas, že nemajú záujem o kúpu podielu.

Aké služby* ponúkame svojím klientom pri predaji cez našu realitnú kanceláriu?

 1. Fotenie daného pozemku.
 2. Kontrola listu vlastníctva.
 3. Inzercia zadarmo pre predávajúceho
 4. Nájdenie kupujúceho.
 5. Podanie na nástenku ministerstva, potrebná elektronická komunikácia.
 6. Súbežné vyvesenie na príslušnej obci/ obciach.
 7. Zvesenie a vytlačenie ponúk z násteniek.
 8. Vypracovanie kúpnych zmlúv.
 9. Podanie na príslušný kataster.

* - len vo vybratých lokalitách

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma. Predaj nehnuteľnosti sme pomohli sprostrekovať už viac ako 15.000 klientom po celom Slovensku. Pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, že na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj vašej nehnuteľnosti, iba pekné logo realitnej spoločnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI

HALO asistentka
X X
Dobrý deň, ako Vám môžem pomôcť?
CHCEM ZAČAŤ ODZNOVU
Vaše súkromie je prvoradé

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že vás táto hláška otravuje a vy súhlasíte s prednastavenými cookies, kliknite na Súhlasím (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

Súhlasím Zmeniť nastavenia