Povinnosti po kúpe nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti

Nový článok k danej problematike nájdete tu.

Po kúpe novej nehnuteľnosti (bytu, domu, garáže, pozemku alebo chaty) nám ako novým majiteľom vznikajú aj nové povinnosti.
V prvom rade sa musíme prihlásiť na platenie energií (elekriny, plynu). Toto prihlásenie absolvujeme spoločne s predchádzajúcim majiteľom nehnuteľnosti, ktorý sa zároveň z odberu odhlási. Je potrebné pripraviť si stavy energií k okamihu odovzdania nehnuteľnosti do užívania Vám ako novému majiteľovi ( tzv. preberací protokol, ktorý by mal byť podpísaný oboma stranami, pre prípady neskorších nezrovnalostí vo vyúčtovaní energií) a katastrom potvrdený návrh na vklad.
Ako nový majiteľ bytu sa musíme prihlásiť aj u správcu bytového domu, ktorý je uvedený aj v kúpno-predajnej zmluve a kúpou bytu sa zaväzujeme pristúpiť s ním k zmluve o výkone správy. Zároveň si dohodneme výšku zálohových platieb vhodnú pre nás - podľa počtu osôb, ktoré budú byt užívať. Môžeme si vyžiadať aj kontakty na dôležitých ľudí - domovníka nášho domu, havarijnú službu, prípadne sa informovať do detailov o stave budovy a fondu bytového domu.
Do 30 dní od povolenia vkladu katastrom nehnuteľností, je potrebné splniť si ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti na obecný (mestský úrad) v katastri ktorého sa nehnuteľnosť nachádza a do 31.1. v nasledujúcom roku podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však dohodnú, môže to urobiť jeden z nich, treba to potom vyznačiť v daňovom priznaní.
Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie však nepodávajú obaja ale len jeden z nich. Svoj majetok si treba chrániť, preto po kúpe nehnuteľnosti je potrebné uzavrieť poistenie podľa druhu nehnuteľnosti- poistenie domácnosti, poistenie stavby, domu, garáže, chaty, pozemku. Pokiaľ sme nehnuteľnosť kupovali cez hypotekárny úver, poistenie nehnuteľnosti je zväčša povinnou náležitosťou jeho poskytnutia, takže ho už nemusíme riešiť. Pri kúpe v hotovosti by sme naň však nemali zabudnúť.
Taktiež je potrebné splniť si ohlasovaciu povinnosť k poplatku za komunálny odpad, v obci kde sa nehnuteľnosť nachádza, keďže sa však jedná o jednorazovo vyrubovanú daň, poplatok sa nás bude týkať až v nasledujúcom roku.
Pokiaľ sme kúpili dom, ktorý nebudeme radikálne rekonštruovať a teda aj overovať odborníkmi, odporúča sa dať si urobiť revízie všetkých potrebných zariadení, pokiaľ nám pôvodný majiteľ nedoložil aktuálne svoje. Minimálne revíziu plynového kotla, plynových zariadení a komínov.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma. Predaj nehnuteľnosti sme pomohli sprostrekovať už viac ako 15.000 klientom po celom Slovensku. Pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, že na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj vašej nehnuteľnosti, iba pekné logo realitnej spoločnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI

HALO asistentka
X X
Dobrý deň, ako Vám môžem pomôcť?
CHCEM ZAČAŤ ODZNOVU
Vaše súkromie je prvoradé

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že vás táto hláška otravuje a vy súhlasíte s prednastavenými cookies, kliknite na Súhlasím (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

Súhlasím Zmeniť nastavenia