Dedičská daň - prevod nehnuteľností darovacou zmluvou

Zo sveta nehnuteľností OTÁZKA OD VÁS Ľubor Mäsiar

Mám záujem darovacou zmluvou previesť nehnuteľnosť na svoju dcéru, s mojim doživotným právom užívania tak, že keď je jedinou dedičkou, aby jej manžel nemal žiadne právo k tejto nehnuteľnosti. Dúfam, že po tejto transakcii nebude musieť štátu platiť 1% dedičskú daň. Prosila by som nejaké informácie ohľadom tejto skutočnosti.

ODPOVEĎ:

Ak chcete mať istotu, aby jej manžel nič po vás nededil, tak je to pre vás bezpredmetné. V prípade vašej smrti, budú po vás dediť v prvom rade len vaše deti (dieťa) a v prípade úmrtia vašich detí, tak vaše vnúčence. Ak je dcéra bezdetná, tak vaši súrodenci. Z dedenia bude vylúčený váš zať. Do BSM manželov sa nepočítajú finančné prostriedky, ktoré jeden z manželov zdedil počas manželstva. Pri následnom predaji zdedenej nehnuteľnosti nemajú dediči v prvom rade daňovú povinnosť. Tá sa týka iba v dedení v druhom rade a to sú súrodenci a ďalší príbuzní. Ak ale chcete mať istotu a prevod nehnuteľnosti by ste riešili darovacou zmluvou na dcéru, tak vám ani jej nevzniká daňová povinnosť. Tá by vznikla iba dcére, keby chcela darovanú nehnuteľnosť následne predať a to do 5 rokov v jej vlastníctve. Ak ale chcete mať istotu, aby dcéra nehnuteľnosť nepredal kým žijete, je dobré zriadiť si k darovanej nehnuteľnosti ťarchu doživotné užívacie právo pre vás, ako oprávnenú z vecného bremena. Počítajte ale s tým, že budete musieť uhradiť katastru 2 x 66 euro kolok, nakoľko sa jedná o dva právne úkony.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma, nehnuteľnosť sme sprostredkovali už viac ako 10.000 klientom, pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, pekné logo na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj nehnuteľnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI