Môže exkekútor siahnuť na darovanú nehnuteľnosť ?

Všeobecné informácie OTÁZKA OD VÁS Roman Pavlíček

Dobrý deň, manželovi počas podnikania narástli dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení až do takej miery, že sociálna a zdravotná poisťovňa vymáha tento dlh prostredníctvom exekútora. Ja som dostala od otca darovacou zmluvou rodinný dom počas manželstva. S manželom máme BSM. Môže mi exekútor siahnuť na tento dom? S manželom momentálne nemáme príjem, z ktorého by sme mohli pohľadávku vyrovnať.

Podľa ustanovenia § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka." V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia sú veci nadobudnuté darom počas manželstva vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželov a teda ako Váš výlučný majetok nemôže podliehať exekúcii, ktorá je vedená voči Vášmu manželovi.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma, nehnuteľnosť sme sprostredkovali už viac ako 10.000 klientom, pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, pekné logo na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj nehnuteľnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI