S nami sa báť nemusíte!

Realitná kancelária Ľubor Mäsiar

Je samozrejmé, že každý kto kupuje alebo predáva nehnuteľnosť, má určité obavy aby ho niekto neoklamal a neprišiel tak o svoje peniaze, niekedy aj o celoživotné úspory.

Prečo sa s nami báť nemusíte?

Naša realitná kancelária ani žiaden z našich maklérov nesmie prebrať od klientov peniaze za predaj nehnuteľností (okrem rezervačných záloh) na žiaden bankový účet a ani v hotovosti.

Kupujúci a predávajúci si peniaze vzájomne odovzdajú medzi sebou, najčastejšie bankovým prevodom z účtu na účet. Naša kancelária je zárukou toho, že vaša nehnuteľnosť nebude prevedená na katastrálnom úrade SR skôr než predávajúci nebude mať peniaze od kupujúceho na svojom účte alebo ich nepreberie v hotovosti a s touto skutočnosťou nás neoboznámi, respektíve nedoručí nám o tom doklad.

Následne až po tejto skutočnosti doručíme vaše kúpno - predajné zmluvy na katastrálny úrad k prepisu nehnuteľnosti na nového majiteľa. O tejto skutočnosti budú obe strany informované doručením dokladu Návrh na povolenie na vklad vlastníckeho práva podľa kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti, ktorý je riadne potvrdený príslušným katastrálnym úradom s dátumom jeho prijatia a číslom katastrálneho konania.
Ak majú klienti záujem, zabezpečíme im úschovu peňazí notárskou zábezpekou, t.j., že peniaze budú poukázané predávajúcemu až po konečnom prepise nehnuteľnosti na nového majiteľa. Táto cesta je však zdĺhavá a pre klientov pridrahá.

Ľubor Mäsiar
riaditeľ Halo reality, s.r.o.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma, nehnuteľnosť sme sprostredkovali už viac ako 10.000 klientom, pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, pekné logo na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj nehnuteľnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI