Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti 2015

Predaj nehnuteľnosti OTÁZKA OD VÁS Ľubor Mäsiar

Pri predaji nehnuteľnosti vám môžu plynúť najmä dve daňové povinnosti. Tými môže byť povinnosť dane z príjmov a daň z nehnuteľnosti. Platí pre fyzické osoby, ktoré nemali nehnuteľnosť zahrnutý v obchodnom majetku a nie je platcom DPH.

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, platí že, od dane je oslobodený príjem z predaja rodinného domu, bytu alebo bytového domu a najviac dvoma bytmi, vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej počas dvoch rokov bezprostredne pred predajom. Druhou podmienkou pre oslobodenie od dane s príjmov je päťročné vlastníctvo nehnuteľnosti bezprostredne pred predajom. Zákon hovorí, že od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľností po uplynutí piatich rokov od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.

V prípade dedičstva, je dedič oslobodený od dane z príjmov vtedy, ak poručiteľ vlastnil nehnuteľnosť viac ako 5 rokov, alebo poručiteľ vlastnil byt menej ako päť rokov pred smrťou, a mal v ňom aspoň dva roky prihlásený na trvalý pobyt (trvalý pobyt sa vzťahuje, iba ak ste ho nadobudol do konca roku 2010). Týka sa to však dedičov v priamom rade.

To jednoducho znamená, že pokiaľ by ste mali vo vlastníctve nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov, alebo by ste v byte mali nahlásený trvalý pobyt minimálne 2 roky (trvalý pobyt sa vzťahuje, iba ak ste ju nadobudol do konca roku 2010) pred predajom, daň z príjmov neplatíte, a teda daňovú povinnosť nemáte.

Ak ste byt zdedili a boli ste dedičom v prvom rade a váš poručiteľ mal v nehnuteľnosti alebo trvalý pobyt minimálne 2 roky (trvalý pobyt sa vzťahuje, iba ak ste ho zdedil do konca roku 2010) alebo nehnuteľnosť vlastnil viac ako 5 rokov, toto obdobie sa prenáša na vás, čím ste opäť od dane z príjmov oslobodený.

V prípade darovanej nehnuteľnosti ak ste ako obdarovaný prijali dar a predávate darovanú nehnuteľnosť ktorú ste nevlastnili na svoje meno minimálne 5 rokov a dlhšie a nemali ste v nej nahlásení trvalý pobyt minimálne 2 roky (trvalý pobyt sa vzťahuje, iba ak ste ho nadobudol do konca roku 2010), tak platíte celkovú daň 19% z celkovej predajnej ceny nehnuteľnosti, alebo z ceny aktuálnej hodnoty znaleckého posudku pri darovaní.

V prípade ak odstupujete členské práva k družstevnému bytu ste oslobodený od dane ak spĺňate podmienku, pokiaľ by ste mali vo vlastníctve nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov, alebo by ste v byte mali nahlásený trvalý pobyt minimálne 2 roky (trvalý pobyt sa vzťahuje, iba ak ste ju nadobudol do konca roku 2010)

V prípade ak ste odkúpili družstevný byt do osobného vlastníctva a následne ho predávate v termíne od 01.01.2011, ste oslobodený od zapletenia dane z predaja iba v prípade ak ste ho vlastnili 5 rokov. Nevzťahuje sa tam ani lehota, že ste družstevný byt mali pred nadobudnutím do osobného vlastníctva s bytovým družstvom zmluvu o budúcom prevode členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, s bytovým družstvom 5 rokov a viac. V prípade ak nespĺňate podmienku vlastníctva 5 rokov a viac, musíte zaplatiť daň 19 % z celej predajnej sumy.

Príjem z predaja nehnuteľnosti (prevodu vlastníctva nehnuteľnosti) sa podľa tohto zákona radí medzi ostatné príjmy a je preto potrebné zahrnúť ho do základu dane, resp. čiastkového základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom sa prijal, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci. Príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (predaja nehnuteľnosti), vyplácané v splátkach na základe kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo, alebo prijaté preddavky dohodnuté týmito zmluvami, alebo prijaté na základe zmluvy o budúcom predaji alebo inom prevode, sa zahrnú do základu dane, rep. čiastkového základu dane, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma, nehnuteľnosť sme sprostredkovali už viac ako 10.000 klientom, pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, pekné logo na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj nehnuteľnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI