Prenajímame nehnuteľnosť- aké mám povinnosti

Všeobecné informácie Miloslava Kvasnicová

Prenajímanie nehnuteľnosti je jednou z možných foriem pasívneho príjmu, stále viac využívanou napríklad aj z dôvodu, že nehnuteľnosť vlastníte menej ako 5 rokov a pri jej predaji by ste museli platiť daň z príjmu. Preto je , pokiaľ nepotrebujete peniaze ihneď, vhodné Vašu nehnuteľnosť prenajať.

S prenájmom nehnuteľnosti sa však spájajú aj povinnosti a istým spôsobom sa z daňového hľadiska stávate akoby „ podnikateľom“.
Prvou základnou povinnosťou je zaregistrovať sa na daňovom úrade pre účely platenia dane z príjmu a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy ste po prvýkrát prenajali nehnuteľnosť. K registrácii budete potrebovať originál podpísanej nájomnej zmluvy a občiansky preukaz. Tlačivo s vami vypíše priamo úradník na daňovom úrade a cca do jedného mesiaca obdržíte poštou registračnú kartičku s prideleným daňovým číslom.

Daňové priznanie sa podáva do konca marca nasledujúceho roka a ste povinný ho podať pokiaľ Váš príjem z prenájmu je vyšší ako 500 EUR.
Do príjmu z prenájmu sa zahŕňajú všetky platby, ktoré od Vášho nájomcu v súvislosti s prenajímaním nehnuteľnosti dostanete - t.j.vrátane platieb za elektrinu, plyn, bez ohľadu na to, či tieto platby posiela nájomca Vám alebo priamo dodávateľovi energie( zmluvný vzťah máte vy ako vlastník nehnuteľnosti /prenajímateľ).
Základ dane potom tvoria všetky príjmy znížené o nezdaniteľnú časť a daňové výdavky.
Nezdaniteľná časť je 500 EUR, v prípade bezpodielového vlastníctva manželov je to 500 EUR na každého z nich. Takže ak sú vaše príjmy z prenájmu 1000 EUR, po uplatnení nezdaniteľnej časti na každého z manželov Vám nevzniká ani povinnosť podávať daňové priznanie.

Daňové výdavky sú náklady priamo a preukázateľne spojené s prenajímaním nehnuteľnosti: nájomné platené správcovi nehnuteľnosti , náklady na energie, poplatok za odvoz smetí, upratovacia služba. Ku všetkému musíte mať odložené bločky, šeky, faktúry. Ideálne je viesť si jednoduchú daňovú evidenciu podľa mesiacov.
Pokiaľ si chcete ako daňové výdavky uplatniť aj náklady spojené s poistením nehnuteľnosti, rekonštrukciou, opravami, daň z nehnuteľnosti, prípadne splátky úrokov z hypotéky na obstaranie prenajatej nehnuteľnosti, musíte nehnuteľnosť zaradiť v evidencii ako svoj obchodný majetok. Takýto spôsob je vhodný najmä pri starších nehnuteľnostiach, kde predpokladáte nutné opravy alebo rekonštrukcie. Tiež je možné uplatniť si ako výdavok tzv.odpisy- vhodné najmä pri novších nehnuteľnostiach, keďže maximálna doba odpisovania je 40 rokov. Zaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku Vám optimalizuje daňové povinnosti, ale treba počítať s tým, že oslobodenie od platenia dane z príjmu pri neskoršom predaji tejto nehnuteľnosti je až od 5 rokov po vyradení nehnuteľnosti z obchodného majetku. Takže ak plánujete nehnuteľnosť prenajímať iba kratšie časové obdobie, nie je zaradenie do obchodného majetku výhodné.
Vašu prípadnú daňovú povinnosť si tak veľmi ľahko zhruba odhadnete už po podpise nájomnej zmluvy a treba s ňou počítať. Rovnako, pokiaľ je príjem z prenájmu len Vaším doplnkovým príjmom k príjmu zo závislej činnosti( ste zamestnanec), treba počítať s tým, že si daňové priznanie budete musieť urobiť a podať sami a neurobí to za Vás Váš zamestnávateľ.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma, nehnuteľnosť sme sprostredkovali už viac ako 10.000 klientom, pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, pekné logo na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj nehnuteľnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI