Ďaňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Predaj nehnuteľnosti Ing. Margita Agh

Ak ste v minulom roku (2015) kúpili alebo predali nehnuteľnosť a táto bola k 31.12.2015 aj zapísaná na liste vlastníctva katastrom nehnuteľností resp. ste k 31.12.2015 prestali byť zapísaní ako majitelia na liste vlastníctva máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Ak ste aj nehnuteľnosť kúpili alebo predali v roku 2015, ale kataster nehnuteľností vám do 1. januára 2016 vklad nepovolil, daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáte až v roku 2017.

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie alebo priznanie daňovej povinnosti. Druh priznania vyznačíte v záhlaví priznania.

Priznanie: Označíte, ak podávate správcovi dane v obci priznanie prvýkrát. Čiastkové priznanie: Označíte, ak už ste na miestny úrad podali priznanie k dani v predchádzajúcom období- už nejakú nehnuteľnosť v danom katastri obce vlastníte a vznikla vám nová daňová povinnosť k dani nadobudnutím ďalšej nehnuteľnosti. Pokiaľ ste nadobudli nehnuteľnosť v katastri obce, kde ešte žiadnu nehnuteľnosť nevlastníte, podávate Priznanie. Daňové priznanie sa podáva v obci alebo meste, v katastri ktorého sa predmetná nehnuteľnosť nachádza.

Obec alebo mesto vám pošle do konca mája výmer s výškou dane. Tú potom treba zaplatiť do 15 dní od doručenia platobného výmeru. Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorá sa vyberá najmä z nasledovných nehnuteľností:

  • pozemkov (aj zastavaných),
  • stavieb (napríklad aj skleníkov, chát či samostatne stojacich garáží)
  • bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie potom podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Môžete sa však dohodnúť a daňové priznanie podá jeden za všetkých. Treba to však v daňovom priznaní vyznačiť.

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, daňovníkom ste obaja, ale daňové priznanie podáva iba jeden z vás.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti môžete podať osobne na oddelení miestnych daní a poplatkov alebo poslať poštou. Ako prílohu nezabudnite priložiť doklad preukazujúci predaj alebo kúpu. Stačí fotokópia rozhodnutia katastra o povolení vkladu alebo kópia informatívneho výpisu alebo výtlačku z katasterportálu.

Tlačivá aktuálnych priznaní sú zverejnené na webovej stránke ministerstva financií, ale k dispozícii sú aj na miestnych alebo obecných úradoch. Pozor, za nepodanie priznania v lehote vám hrozia pokuty.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma. Predaj nehnuteľnosti sme pomohli sprostrekovať už viac ako 15.000 klientom po celom Slovensku. Pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, že na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj vašej nehnuteľnosti, iba pekné logo realitnej spoločnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI

HALO asistentka
X X
Dobrý deň, ako Vám môžem pomôcť?
CHCEM ZAČAŤ ODZNOVU
Vaše súkromie je prvoradé

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že vás táto hláška otravuje a vy súhlasíte s prednastavenými cookies, kliknite na Súhlasím (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

Súhlasím Zmeniť nastavenia