Časť V.: čo musí obsahovať kúpna zmluva

Predaj nehnuteľnosti

Návod čo by v kúpnej zmluve pri predaji nehnuteľnosti nemalo určite chýbať a na čo si dať pozor. Čo je potrebné zaniesť na úrad katastra?

Kúpna zmluva musí obsahovať

- presné označenie zmluvných strán (rodné meno, adresa podľa OP, rodné číslo, dátum narodenia a štátna príslušnosť)
- opis bytu, domu, pozemku a pod. a jeho príslušenstva, vymedzenie polohy bytu v dome označením čísla bytu, čísla vchodu, určenie podlahovej plochy a vybavenia bytu, číslo listu vlastníctva, správy katastra, katastrálne územie a obec, číslo parcely a pozemku, metráž a druh pozemku a súpisné číslo nehnuteľnosti
- vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, pozemku na ktorom dom stojí a na priľahlom pozemku
- určenie a opis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku
- úprava práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku a vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu podľa listu vlastníctva
- kúpna cena, pozor, ak je nehnuteľnosť na viacerých listoch vlastníctva, tak ocenenie každého LV zvlášť (nehnuteľnosť, pozemky...) a peňažné plnenie podľa dohody
- vyhlásenie kupujúceho o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy a jej údaje.
- prevzatie ťarchy zo strany kupujúceho voči ostatným vlastníkom nehnuteľnosti - zákonného záložného práva podľa §15 zákona č. 182/1993 Z. z. v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (pri bytoch), v prípade hypotekárneho úveru aj pristúpenie k ťarche oboch zmluvných strán.
- zmluvné pokuty sú pre obe zmluvné strany rovnaké - pre nesplnenie si podmienok vypratania bytu alebo domu, alebo pre nezaplatenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť podľa dohody
- dátum, miesto a podpis (podpis predávajúceho overený).

Pozor na zmluvu: - kupujete/predávate raz za život, nespoliehajte sa na druhú "milú" stranu alebo zmluvy z internetu, "veď si ju upravím", ide o celý váš majetok.

Na správu katastra sa dávajú vždy dve kúpne zmluvy, zviazané trikolórou, jeden krát návrh na vklad, pri bytoch potvrdenie od správcu o zaplatení nájomného a 66 € kolok.

Náš tip: okrem uvedených náležitostí odporúčame, aby si zmluvné strany dohodli a spísali dodatkom ku kúpnej zmluve aj ďalšie podmienky, ktoré presnejšie konkretizujú ich práva a povinnosti (ponechané zariadenie domu, bytu, ponechané spotrebiče, nábytok, stavebný materiál, vypratanie do stavu...). Aby sa potom jedna alebo druhá strana nehádala, že dohoda bola...

Čo po nadobudnutí nehnuteľnosti, časť VI.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma. Predaj nehnuteľnosti sme pomohli sprostrekovať už viac ako 15.000 klientom po celom Slovensku. Pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, že na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj vašej nehnuteľnosti, iba pekné logo realitnej spoločnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI

HALO asistentka
X X
Dobrý deň, ako Vám môžem pomôcť?
CHCEM ZAČAŤ ODZNOVU
Vaše súkromie je prvoradé

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že vás táto hláška otravuje a vy súhlasíte s prednastavenými cookies, kliknite na Súhlasím (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

Súhlasím Zmeniť nastavenia