Ako kúpiť bez realitnej kancelárie - návod

Kúpa nehnuteľnosti

Časť II. - kúpa nehnuteľnosti

V druhej časti ako predať/kúpiť bez realitnej kancelárie vám dáme rady, ktorých sa treba držať pri kúpe nehnuteľnosti. Čo všetko vás môže prekvapiť, ak sa rozhodnete kupovať nehnuteľnosť bez profesionálov? Nie vždy je všetko bezproblémové a jednoduché tak, ako by sa mohlo zdať.

Preštudujte si list vlastníctva

List vlastníctva sa delí na viacero základných častí:
- v časti „A“ je majetková podstata – základné informácie o predávanej nehnuteľnosti.
- v časti „B“ sú vlastníci a iné oprávnené osoby.
- v časti „C“ – ťarchy. Môžu vás v kúpe obmedziť alebo ich musíte strpieť a kúpiť nehnuteľnosť aj s nimi.

Pozor na záložné práva a exekúcie

Bežne sú ťarchy zapísané v prospech exekútora alebo v prospech toho, kto dal financie vlastníkovi. Kvôli zabezpečeniu pôžičky sa založil byt ako protihodnota. Najprv sa vždy musia vyplatiť dlžoby a následne dotknuté osoby alebo inštitúcie požiadajú kataster o výmaz ťarchy.

Náš tip: veľa ľudí sa obáva kúpy nehnutenľnosti, kde sú exekúcie a dlžoby, všetko sa dá, ale tákuto nehnuteľnosť určite neodporúčame kúpiť bez profesionálnych sprostredkovateľov.

Neplnoletosť / nesvojprávnosť

V prípade, ak jedna osoba zo zmluvných strán nedovŕšila pri podpísaní kúpnej zmluvy 18 rokov, alebo predávajúci bol vyhlásený za nesvojprávnu osobu na právne úkony, vtedy celú vec musí odobriť príslušný súd.

Právo na dožitie

Bežnou ťarchou je právo na dožitie niekoho, kto býva v nehnuteľnosti. Najčastejšie je to pri darovanej nehnuteľnosti svojim deťom alebo vnukom.

Zákaz s nakladaním

Nehnuteľnosť nemožno predávať. Ide ale väčšinou o opatrenie, ktoré má dočasný charakter, napr. súdny zákaz.

Právo prechodu, ochranné pásmo

Napríklad, ak sa byt nepredáva s pozemkom, ale pozemok patrí mestu alebo susedovi, musí sa vlastníkom umožniť prístup k ich nehnuteľnosti. Dôležitou kapitolou sú aj ochranné pásma Môžu vás prekvapiť. Viažu sa k inžinierskym sieťam, elektrickým stĺpom, železniciam a podobne.

Bez listu vlastníctva (LV)

Také nehnuteľnosti sa kupovať nedajú. Patria sem aj družstevné byty, ktoré sa predávajú zmluvou o prevode členských práv k bytovému družstvu a na LV vás zapíšu až po odkúpení členských práv.

Náš tip: - nikdy nepodceňujte časť C - ťarchy. Aby ste nehnuteľnosť nekúpili aj s "babkou a dedkom".

Doklad od správcu bytu

V prípade kúpy bytu, musíte ku kúpnej zmluve priložiť aj potvrdenie od správcu alebo od spoločenstva vlastníkov bytov, že predávajúci nemá žiadne dlhy a nedoplatky ku dňu predaja. Väčšina správcov si za toto potvrdenie účtuje do 10 €.

Dôvera voči predávajúcemu

Pri kúpe nehnuteľnosti bez realitnej kancelárie je dôležitá dôvera voči predávajúcemu. Nemusíme pripomínať, že každý rok sa udeje niekoľko prípadov podvodov, keď kupujúci prišli čiastočne alebo dokonca aj úplne o svoje celoživotné úspory, alebo kúpili niečo, čo vlastne nechceli, alebo bolo inak, ako malo byť. Problémy ktoré môžu nastať sú rôzne, či už vynechané pozemky v zmluve, predajca nie je skutočný majiteľ, dohodnutý "právnik" s predávajúcim, vymenené upravené zmluvy pred zanesením na kataster, či neodovzdanie nehnuteľnosti tak, ako bolo pri predaji deklarované. Preto ak máte čo i len menšie pochybnosti, radšej oslovte tretiu nestranú stranu, realitnú kanceláriu s prefesionálnymi skúsenosťami. Nezabudnite, ide o vaše celoživotné úspory a určite to za to nestojí.

Vypracovanie kúpno-predajných zmlúv

Čo všetko budete potrebovať ku kúpno-predajnej zmluve sa venujeme v časti IV. Čo by v kúpnej zmluve nemalo chýbať.

Náš tip: ak máte viac ako jeden problém z vymenovaných ôsmich, odporúčame sa obrátiť na profesionálov, teda ak nechcete stratiť kopec nervov, času a možno aj.

Časť III.: Ako predať/kúpiť rodinný dom/pozemok bez realitky

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma, nehnuteľnosť sme sprostredkovali už viac ako 10.000 klientom, pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, pekné logo na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj nehnuteľnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI