Čo je anuita

Kúpa nehnuteľnosti OTÁZKA OD VÁS Ľubor Mäsiar

Je to čiastka ktorá sa viaže s platením členských práv k bytovému družstvu, ktoré splácate mesačne. Môžete požiadať o jej predčasné splatenie a následne o prevedenie bytu do vášho osobného vlastníctva.

  • odkúpiť byt do osobného vlastníctva je možné k 30. 6. alebo k 31. 12. bežného roka
  • užívateľ bytu sa dostaví 2-3 mesiace pred uvedenými termínmi na sekretariát bytového družstva , vyplní podklady k vypracovaniu zvluvy o prevode bytu do osobného vlastníctva, predloží situačný plánik bytu
  • užívateľovi bude vypracovaná zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva a vystavený šek na úhradu zostatku anuity, ktorá sa rovná výške nesplateného investičného úveru, spolu s poplatkom za úkony potrebné k prevodu
  • po zaplatení anuity a podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami sa anuita prevedie banke, banka vystaví kvitanciu o splatení investičného úveru a bytové družstvo postúpi zmluvy na príslušný katastrálny úrad
  • príslušný katastrálny úrad povolí vklad do katastra nehnuteľností a každej zo zmluvných strán zašle jeden potvrdený originál
  • nový vlastník bytu má povinnosť prihlásiť sa najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka na Mestskom úrade ako platca dane z nehnuteľností

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma, nehnuteľnosť sme sprostredkovali už viac ako 10.000 klientom, pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, pekné logo na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj nehnuteľnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI