Profesionáli v realitách

Tisíce spokojných klientov po celom Slovensku

Bezpečný a rýchly predaj/kúpa

Jednotka v realitách na slovenskom trhu

Overení profesionáli tisíckami klientov

Nechajte všetko na nás, rýchlo a bezpečne

Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti

Konanie o povolení vkladu sa začína na základe písomného návrhu účastníka konania...
OTÁZKA OD VÁS

Konanie o povolení vkladu sa začína na základe písomného návrhu účastníka konania, ktorý sa podáva na mieste príslušnej správy katastra, v ktorej obvode sa nachádza predmetná nehnuteľnosť (byt, dom pozemok alebo chalupa). Účastníkom konania je účastník právneho úkonu (zmluvy), na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Návrh na vklad sa podáva v podateľni príslušnej správy katastra, spolu s kúpnymi zmluvami, kolkami a ďalšími prílohami v jednom vyhotovení. Nezväzuje sa trikolórou a neoverujú sa na ňom podpisy účastníkov.

Náležitosti návrhu na vklad

  • Meno a rodné meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) účastníka konania, dátum narodenia, rodné číslo a štátna príslušnosť
  • Označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný, ako adresátovi
  • Označenie právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti – napríklad na dom alebo byt
  • Číslo listu vlastníctva nehnuteľnosti a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri, predmet prevodu a mená účastníkov podľa kúpnej zmluvy (napr. kupujúci – predávajúci)

K návrhu sa prikladajú najmä tieto prílohy

  • Zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti v počte vyhotovení 2x –s overenými podpismi predávajúcich
  • Pri bytoch aj potvrdenie zo spoločenstva, alebo od správcu o úhradách za byt
  • Kolky 66,-EUR
  • Ak podávate zamýšľaný návrh v elektronickej podobe 51,-EUR a formulár sa prikladá k normálnemu návrhu 1x
  • Dohoda o splnomocnení k predaju, alebo kúpe nehnuteľnosti, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom, pričom podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený

Ak príslušná správa katastra po preskúmaní náležitostí kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti zistí, že podmienky vkladu nehnuteľnosti sú splnené, rozhodne, že sa vklad povoľuje v opačnom prípade návrh zamietne. Ak ste nepodávali urýchlené katastrálne konanie, tak by mala urobiť do 30 kalendárnych dní. Proti rozhodnutiu správy katastra o povolení vkladu nie je prípustné odvolanie. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení. Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu sa vyznačí na zmluve a pošle obom zúčastneným stranám v písomnej podobe na adresy určené v kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti, či už domu, pozemku, bytu alebo chaty a podobne. Prípadné nezrovnalosti a neúplnosti v kúpnej zmluve rieši správa katastra odstránením chýb a nedostatkov počas prerušenia katastrálneho konania do odstránenia v 30 dňovej lehote, ak sa tak nestane tak ho zamietne. Treba si tiež uvedomiť, že ak v kúpnej zmluve spájate dokopy viacej právnych úkonov, tak za každý právny úkon musíte platiť kolky (napr. darovacia zmluva so zriadením vecného bremena). Nakoľko kúpa alebo predaj nehnuteľnosti nového domu, bytu alebo pozemku na výstavbu rodinného domu je vo vašom živote výnimočná záležitosť mali by ste sa obrátiť na odborníkov – realitné kancelárie.

Ľubor
Mäsiar

0918 966 487
OSOBNÝ WEB

Chcete poradiť radšej osobne?

Potrebujete viac informácii ku kúpe/predaju/prenájmu?
Nechajte to na nás, sme profesionáli.

Novinky z HALO reality

Toľko noviniek, firemných a marketingových aktivít nenájdete v žiadnej inej realitnej kancelárii.

VIAC NOVINIEK - JEDINE V HALO

Dostali sme od vás už 4 446 pozitívnych recenzií

Spokojní klienti sú to najcennejšie, nechajte predaj vašej nehnuteľnosti na istotu a pridajte sa k ním aj vy. Pozrite si najnovšie fotky našich spokojných klientov, ktorí pochádzajú z celého Slovenska.

Stretli ste sa už s nami? Prosíme ohodnoťte vaše skúsenosti aj anonymne, v tomto dotazníku, ďakujeme.
Zobraziť všetky (4 446)

Máme už viac ako 25 000 klientov

Aktuálne máme už viac ako 25 000 klientov po celom Slovensku, ktorí cez HALO reality predali/kúpili/prenajali nehnuteľnosť. Spokojných klientov aj s fotkami si môžete pozrieť na podstránke našich realitných recenzií.

Sme overená realitná kancelária

V ponuke sme doteraz mali už viac 50 000 nehnuteľností po celom Slovensku, navyše sme členom Združenia realitných kancelárii (ZRKS). S nami máte istotu, sme overená realitná kancelária.

Aktuálne 4446 pozitívnych recenzií

Spoločnosť HALO reality má aktuálne už 4446 pozitívnych recenzií. Môžete si ich pozrieť na našej stránke spokojných klientov, navyše aj s fotkami. Kontaktujte nás a pridajte sa k nim aj vy.

Sme profesionáli v realitách

Jedine v HALO reality máte komplexný prehľad informácii o každom spolupracovníkovi. Na kvalite nám záleží, každý jeden maklér je viackrát do roka školený a spokojnosť pravidelne overovaná u našich klientov.

Realitná poradňa/blogy/inšpirácie

Sme profesionáli, pozrite si našu realitnú poradňu - najdôležitejšie otázky pri kúpe/predaji nehnuteľnosti, blogy maklérov, či naše inšpirácie pri zariaďovaní nehnuteľnosti.
Nenašli ste čo ste hľadali, napíšte nám otázku.

HALO asistentka
X X
Dobrý deň, ako Vám môžem pomôcť?
CHCEM ZAČAŤ ODZNOVU
Táto stránka používa súbory cookies

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s prednastavenými nastaveniami, kliknite na SÚHLASÍM (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

Súhlasím Zmeniť nastavenia