Kúpna zmluva na kúpu – predaj nehnuteľnosti

Všeobecné informácie Ľubor Mäsiar

Zmluva o prevode nehnuteľností musí byť zhotovená v písomnej forme (na stroji alebo aj písaná rukou, ale čitateľne), v opačnom prípade je neplatná.

Na základe kúpnej zmluvy vzniká povinnosť predávajúcemu nehnuteľnosti (dom, pozemok, byt a podobne) predmet kúpy odovzdať kupujúcemu a tento následné, ako kupujúci má zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu a prevziať si predmet prevodu teda nehnuteľnosť. Preto vám chceme dať pár rád čoho by ste sa mali vyvarovať a čo by kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti mala obsahovať, pretože práve neúplnosť kúpnej zmluvy spôsobuje vážne problémy pri schválení o povolení vkladu vlastníckeho práva na kupujúceho príslušnou správou katastra, kde sa prevádzaný byt, dom, pozemok alebo chalupa nachádza.

Čo by v zmluve nemalo chýbať

  • Presné označenie zmluvných strán (predávajúceho a kupujúceho), rodné meno ako u žien tak aj u mužov, adresu podľa OP, rodné číslo, dátum narodenia a štátnu príslušnosť
  • Opis bytu, domu, pozemku a pod. a jeho príslušenstva, vymedzenie polohy bytu v dome označením čísla bytu, čísla vchodu, určenie podlahovej plochy a vybavenia bytu, číslo listu vlastníctva, správy katastra, katastrálne územie a obec, pozemok číslo parcely a metráž a druh pozemku a súpisné číslo nehnuteľnosti
  • Vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku a jeho využitie
  • Určenie a opis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku
  • Úprava práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku a vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu podľa listu vlastníctva
  • Kúpna cena a peňažné plnenie podľa dohody
  • Vyhlásenie kupujúceho o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy a jej údaje.
  • Prevzatie ťarchy voči ostatným vlastníkom zo strany kupujúceho nehnuteľnosti zákonného záložného práva podľa §15 zákona č. 182/1993 Z. z. v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
  • V prípade hypotekárneho úveru aj pristúpenie k ťarche oboch zmluvných strán.
  • Zmluvné pokuty sú pre obe zmluvné strany rovnaké -. pre nesplnenie si podmienok vypratania bytu alebo domu, alebo pre nezaplatenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť podľa dohody

Okrem uvedených náležitostí si zmluvné strany môžu dohodnúť aj ďalšie podmienky, ktoré presnejšie konkretizujú ich práva a povinnosti.( zariadenie domu , bytu, stavebný materiál a pod.)
Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom zmluvy uvedú dátum a vlastnoručné podpisy na poslednej strane kúpnej zmluvy. Zo zákona sa overuje len podpis predávajúcich , podpis kupujúcich netreba na matrike, alebo u notára overovať.

Vlastníctvo bytu, domu, pozemku, jeho spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, na spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku sa nadobúdajú až povolením vkladu do katastra nehnuteľností. Na správu katastra sa dávajú vždy dve kúpne zmluvy , zviazané trikolórou, jeden krát návrh na vklad, pri bytoch potvrdenie od správcu o zaplatení nájomného a 66 € alebo 51 € kolok, ak robíte zamýšľaný návrh na vklad v elektronickej podobe.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma. Predaj nehnuteľnosti sme pomohli sprostrekovať už viac ako 15.000 klientom po celom Slovensku. Pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, že na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj vašej nehnuteľnosti, iba pekné logo realitnej spoločnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI

HALO asistentka
X X
Dobrý deň, ako Vám môžem pomôcť?
CHCEM ZAČAŤ ODZNOVU
Vaše súkromie je prvoradé

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že vás táto hláška otravuje a vy súhlasíte s prednastavenými cookies, kliknite na Súhlasím (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

Súhlasím Zmeniť nastavenia