Profesionáli v realitách

Tisíce spokojných klientov po celom Slovensku

Bezpečný a rýchly predaj/kúpa

Jednotka v realitách na slovenskom trhu

Overení profesionáli tisíckami klientov

Nechajte všetko na nás, rýchlo a bezpečne

Kúpna zmluva na kúpu – predaj nehnuteľnosti

Ponúkame Vám pár rád pri kúpe nehnuteľnosti a na čo si musíte dávať pozor...

Zmluva o prevode nehnuteľností musí byť zhotovená v písomnej forme (na stroji alebo aj písaná rukou, ale čitateľne), v opačnom prípade je neplatná.

Na základe kúpnej zmluvy vzniká povinnosť predávajúcemu nehnuteľnosti (dom, pozemok, byt a podobne) predmet kúpy odovzdať kupujúcemu a tento následné, ako kupujúci má zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu a prevziať si predmet prevodu teda nehnuteľnosť. Preto vám chceme dať pár rád čoho by ste sa mali vyvarovať a čo by kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti mala obsahovať, pretože práve neúplnosť kúpnej zmluvy spôsobuje vážne problémy pri schválení o povolení vkladu vlastníckeho práva na kupujúceho príslušnou správou katastra, kde sa prevádzaný byt, dom, pozemok alebo chalupa nachádza.

Čo by v zmluve nemalo chýbať

  • Presné označenie zmluvných strán (predávajúceho a kupujúceho), rodné meno ako u žien tak aj u mužov, adresu podľa OP, rodné číslo, dátum narodenia a štátnu príslušnosť
  • Opis bytu, domu, pozemku a pod. a jeho príslušenstva, vymedzenie polohy bytu v dome označením čísla bytu, čísla vchodu, určenie podlahovej plochy a vybavenia bytu, číslo listu vlastníctva, správy katastra, katastrálne územie a obec, pozemok číslo parcely a metráž a druh pozemku a súpisné číslo nehnuteľnosti
  • Vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku a jeho využitie
  • Určenie a opis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku
  • Úprava práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku a vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu podľa listu vlastníctva
  • Kúpna cena a peňažné plnenie podľa dohody
  • Vyhlásenie kupujúceho o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy a jej údaje.
  • Prevzatie ťarchy voči ostatným vlastníkom zo strany kupujúceho nehnuteľnosti zákonného záložného práva podľa §15 zákona č. 182/1993 Z. z. v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
  • V prípade hypotekárneho úveru aj pristúpenie k ťarche oboch zmluvných strán.
  • Zmluvné pokuty sú pre obe zmluvné strany rovnaké -. pre nesplnenie si podmienok vypratania bytu alebo domu, alebo pre nezaplatenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť podľa dohody

Okrem uvedených náležitostí si zmluvné strany môžu dohodnúť aj ďalšie podmienky, ktoré presnejšie konkretizujú ich práva a povinnosti.( zariadenie domu , bytu, stavebný materiál a pod.)
Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom zmluvy uvedú dátum a vlastnoručné podpisy na poslednej strane kúpnej zmluvy. Zo zákona sa overuje len podpis predávajúcich , podpis kupujúcich netreba na matrike, alebo u notára overovať.

Vlastníctvo bytu, domu, pozemku, jeho spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, na spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku sa nadobúdajú až povolením vkladu do katastra nehnuteľností. Na správu katastra sa dávajú vždy dve kúpne zmluvy , zviazané trikolórou, jeden krát návrh na vklad, pri bytoch potvrdenie od správcu o zaplatení nájomného a 66 € alebo 51 € kolok, ak robíte zamýšľaný návrh na vklad v elektronickej podobe.

Ľubor
Mäsiar

0918 966 487
OSOBNÝ WEB

Chcete poradiť radšej osobne?

Potrebujete viac informácii ku kúpe/predaju/prenájmu?
Nechajte to na nás, sme profesionáli.

Novinky z HALO reality

Toľko noviniek, firemných a marketingových aktivít nenájdete v žiadnej inej realitnej kancelárii.

VIAC NOVINIEK - JEDINE V HALO

Dostali sme od vás už 4 686 pozitívnych recenzií

Spokojní klienti sú to najcennejšie, nechajte predaj vašej nehnuteľnosti na istotu a pridajte sa k ním aj vy. Pozrite si najnovšie fotky našich spokojných klientov, ktorí pochádzajú z celého Slovenska.

Stretli ste sa už s nami? Prosíme ohodnoťte vaše skúsenosti aj anonymne, v tomto dotazníku, ďakujeme.
Zobraziť všetky (4 686)

Máme už viac ako 35 000 klientov

Aktuálne máme už viac ako 35 000 klientov po celom Slovensku, ktorí cez HALO reality predali/kúpili/prenajali nehnuteľnosť. Spokojných klientov aj s fotkami si môžete pozrieť na podstránke našich realitných recenzií.

Sme overená realitná kancelária

V ponuke sme doteraz mali už viac 60 000 nehnuteľností po celom Slovensku, navyše sme členom Združenia realitných kancelárii (ZRKS). S nami máte istotu, sme overená realitná kancelária.

Aktuálne 4686 pozitívnych recenzií

Spoločnosť HALO reality má aktuálne už 4686 pozitívnych recenzií. Môžete si ich pozrieť na našej stránke spokojných klientov, navyše aj s fotkami. Kontaktujte nás a pridajte sa k nim aj vy.

Sme profesionáli v realitách

Jedine v HALO reality máte komplexný prehľad informácii o každom spolupracovníkovi. Na kvalite nám záleží, každý jeden maklér je viackrát do roka školený a spokojnosť pravidelne overovaná u našich klientov.

Realitná poradňa/blogy/inšpirácie

Sme profesionáli, pozrite si našu realitnú poradňu - najdôležitejšie otázky pri kúpe/predaji nehnuteľnosti, blogy maklérov, či naše inšpirácie pri zariaďovaní nehnuteľnosti.
Nenašli ste čo ste hľadali, napíšte nám otázku.

HALO asistentka
X X
Dobrý deň, ako Vám môžem pomôcť?
CHCEM ZAČAŤ ODZNOVU
Táto stránka používa súbory cookies

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s prednastavenými nastaveniami, kliknite na SÚHLASÍM (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

Súhlasím Zmeniť nastavenia