Späťvzatie darovanej nehnuteľnosti

Predaj nehnuteľnosti OTÁZKA OD VÁS Ľubor Mäsiar

Prajem pekný deň, poprosila by som o radu ohľadom darovania. Darca bezodplatne daroval pozemok obci za účelom verejno-prospešným (rozšírenie ihriska). Prostredníctvom tretích osôb bol upovedomený, že obec tento pozemok plánuje predať príp. už predala za účelom zisku. Poprosím o radu, ako postupovať a odvolať sa proti tomu postupu zo strany obdarovaného. Pri úkone darovania sa darca podpisoval do akého si "zošita", bez žiadnej oficiálnej právne upravenej zmluvy.

NAŠA RADA:

Darca na základe darovacej zmluvy, ak v nej bol uvedený dôvod darovania (doopatrovanie osôb, verejno-prospešný osoh pre spoločnosť a pod.) môže žiadať vrátenie daru, ak obdarovaný podmienky darovacej zmluvy nedodržal. Možnosť vrátiť dar darcovi však netrvá neobmedzený čas. Obmedzením je všeobecná, trojročná premlčacia lehota v zmysle § 101 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Výkladom tohto ustanovenia sa môžeme dopracovať k záveru, že obdarovaný môže darcovi vrátiť dar v podstate do troch rokov od momentu kedy, sa dozvedel o tom, že vec má vadu a mohol reálne vec vrátiť darcovi (mohol právo vykonať po prvý raz). Obdarovaný je v takomto prípade povinný vrátiť všetko, čo bolo predmetom darovacej zmluvy. Ak obdarovaný už dar nemá, je povinný vyplatiť darcovi peňažnú náhradu z titulu bezdôvodného obohatenia, podľa § 451 a nasl. OZ. Napriek tomu, že zákon nestanovuje formu výzvy na vrátenie daru, odporúčam obdarovaného vždy vyzvať písomne. V prípadnom súdnom konaní potom bude darca vedieť preukázať, že obdarovaného vyzval na vrátenie daru a že výzva mala všetky potrebné náležitosti.

Čo sa týka úkonu darovania, neuvádzate, či je už pozemok prepísaný na obec alebo je stále váš. Podpis v zošite určite nestačí, musí byť darovacia zmluva, ktorá ide následne na kataster, kde pozemok na základe nej prepíšu na darovaného. Takže ak ste nič iné nepodpisovali a figurujete na pozemku ako majiteľ, tak je stále váš a len by som doručil obci písomné stonovisku o anulovaní "podpisu v zošite" z vyššie uvedeného dôvodu a podozrenia.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma, nehnuteľnosť sme sprostredkovali už viac ako 10.000 klientom, pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, pekné logo na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj nehnuteľnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI