Sprievodný list pre kataster

Predaj nehnuteľnosti OTÁZKA OD VÁS Ľubor Mäsiar

Kúpno-predajná zmluva na dom obsahuje troch predávajúcich a dvoch kupujúcich. Do návrhu na zápis vlastníckeho práva a povolenie vkladu treba zapísať všetkých účastníkov konania alebo stačí jeden kupujúci a jeden predávajúci?

Odpoveď:

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností je sprievodný list pre kataster, čo sa má s listom vlastníctva urobiť. Žiadateľ/navrhovateľ môžu byť obaja alebo len jedna zmluvná strana napríklad kupujúci. V texte návrhu musia byť citované obe zmluvné strany a ich údaje z kúpnej zmluvy aj predmet zmluvy a kto na koho čo prevádza. Návrh podpisujú iba navrhovatelia uvedený v hlavičke návrhu. Nezabudnite, že k návrhu idú aj prílohy, ktoré musia byť uvedené dole v návrhu ako prílohy: napr. 2x kúpna zmluva, kolky a iné potrebné doklady. Kataster potrebuje jedno vyhotovenie a minimálne jedno vyhotovenie si dajte potvrdiť pre Vás, aby ste mali doklad, kedy ste návrh na vklad podali na kataster do podateľne.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma, nehnuteľnosť sme sprostredkovali už viac ako 10.000 klientom, pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, pekné logo na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj nehnuteľnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI