Do roku 2017 želáme...

25. decembra 2016

Čo želajú manažéri našich pobočiek HALO realitám do roku 2017...