Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok HALO reality s.r.o., so sídlom Prievidza, M.Rázusa 836/8, 971 01, IČO: 46565701, DIČ: 2023453828 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro, vložka číslo 25924/R, adresa prevádzky na uplatňovanie reklamácii: M. Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza, mobilný kontakt: 0918 966 487, e-mail: reality@haloreality.sk.

  • spotrebiteľ môže na základe vlastného úsudku a názoru na služby poskytované realitnou kanceláriu HALO reality podať reklamáciu písomnou formou na adresu firmy uvedenú vyššie.
  • HALO reality, s.r.o. má povinnosť každý jeden reklamačný podnet zapísať. Protokol na reklamáciu je voľne stiahnuteľný nižšie na tejto stránke. V prípade, že si klient reklamačný formulár nedokáže vytlačiť, môže podať reklamáciu podobnou písomnou formou (dôležité je použiť všetky požadované body formulára).
  • HALO reality, s.r.o. vybavuje reklamáciu ihneď ako to bude možné, avšak najneskôr do 14 kalendárnych dní. Odpoveď klientom bude poslaná písomnou formou na adresu spotrebiteľa.
  • v prípade uznania chyby zo strany HALO reality, bude spotrebiteľ informovaný a daný nežiadúci stav v čo najkratšom termíne odstránený na náklady spoločnosti. V opačnom prípade (neuznanie reklamácie), bude spotrebiteľovi doručené písomne vyrozumenie a dôvod zamietnutia reklamácie za služby sprostredkované HALO reality, s.r.o.
  • všetky podklady, osobné údaje a podobne doručené spoločnosti HALO reality, s.r.o. podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými predpismy Slovenskej republiky.
  • reklamačný poriadok je záväzný a nadobúda platnosť 1.3.2012

Formulár na stiahnutie: reklamačný formulár (.docx, 34kB)