Aj vy môžete mať svojho osobného makléra

Vybrať lokalitu: VYPNÚŤ FILTROVANIE

 • Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
 • Bratislava
 • Brezno
 • Bytča
 • Čadca
 • Detva
 • Dunajská Streda
 • Galanta
 • Gelnica
 • Hlohovec
 • Košice
 • Krupina
 • Levice
 • Levoča
 • Liptovský Mikuláš
 • Lučenec
 • Malacky
 • Martin
 • Myjava
 • Nitra
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Nové Zámky
 • Partizánske
 • Pezinok
 • Piešťany
 • Poltár
 • Poprad
 • Považská Bystrica
 • Prešov
 • Prievidza
 • Rimavská Sobota
 • Ružomberok
 • Senec
 • Senica
 • Skalica
 • Spišská Nová Ves
 • Stropkov
 • Šaľa
 • Topoľčany
 • Trnava
 • Zvolen
 • Žarnovica
 • Žiar nad Hronom
 • Žilina

CENTRÁLA HALO REALITY

Ľubor MÄSIAR

Я говорю на русском

lubormasiar[at]haloreality.sk
0918 966 487

riaditeľ spoločnosti (CEO), obchody a rozvoj MÔJ PROFIL

Ing. Milan KIRIPOLSKÝ

milankiripolsky[at]haloreality.sk
0907 548 444

marketing, IT technológie, brand manažér MÔJ PROFIL

Martina MAKOVINSKÁ

martinamakovinska[at]haloreality.sk
0949 683 756

zástupca riaditeľa, personalista a styk s klientami MÔJ PROFIL

JUDr. Monika THOLTOVÁ

reality[at]haloreality.sk

právne oddelenie - zmluvy klientov WEB
právna ochrana, súdne spory WEB

Banská Bystrica

Nám. Slobody 9, B.Bystrica 974 01

Ing. Hana Dubovská

hanadubovska[at]haloreality.sk
0903 503 355

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Banská Bystrica, Váš osobný maklér Banská Bystrica 2. miesto maklér roka 2012, 2013 a 2015 | predajca pobočky 2015, 2016 | 8x TOP mesiaca

Miloslav Mago

miloslavmago[at]haloreality.sk
0905 934 806

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Banská Bystrica a okolie

Mgr. Kristína Olachová

I speak English

kristinaolachova[at]haloreality.sk
0917 436 749

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Banská Bystrica a okolie

Ing. Andrea Šimončíková

I speak English Azt mondják a magyar Ich spreche Deutsch

andreasimoncikova[at]haloreality.sk
0911 505 484

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér B.Bystrica a okolie

Zuzana Mačuhová

zuzanamacuhova[at]haloreality.sk
0918 521 107

Váš osobný maklér Banská Bystrica a okolie

Ing. Miloš Klenovčan

I speak English

milosklenovcan[at]haloreality.sk
0904 667 331

Váš osobný maklér Banská Bystrica a okolie

Mgr. Andrea Nosálová

I speak English

andreanosalova[at]haloreality.sk
0905 605 999

Váš osobný maklér Banská Bystrica a okolie

Banská Štiavnica

Dolná 2, B.Štiavnica 969 01

Magdaléna Váleková

magdalenavalekova[at]haloreality.sk
0908 924 448

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Banská Štiavnica
Váš osobný maklér Banská Štiavnica, Levice a okolie
2 x TOP predajca mesiaca, predajca pobočky 2016

Jana Jusková

janajuskova[at]haloreality.sk
0948 190 489

asistentka pre oblasť Banská Štiavnica a okolie

Mariana Gréčová

marianagrecova[at]haloreality.sk
0904 437 903

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Banská Štiavnica, Levice, Krupina a okolie

RNDr. Katarína Denková

I speak English Ich spreche Deutsch

katarinadenkova[at]haloreality.sk
0918 576 645

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Banská Štiavnica, Levice a okolie

Bratislava

Račianska 77 C, Bratislava 831 02

oproti Figaru

Ing. Katarína Paršová

katarinaparsova[at]haloreality.sk
0905 784 757

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Bratislava
Váš osobný maklér Bratislava a okolie
Predajca pobočky 2015, 2016

Dušan Požgay

Ich spreche Deutsch

dusanpozgay[at]haloreality.sk
0902 341 366

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Bratislava a okolie
2 x TOP predajca mesiaca

Ing. Rastislav Horváth

Я говорю на русском

rastislavhorvath[at]haloreality.sk
0915 488 142

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Bratislava a okolie

Bc. Erik Holovka

erikholovka[at]haloreality.sk
0948 190 416

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Bratislava a okolie

Ing. Michal Lupták

I speak English

michalluptak[at]haloreality.sk
0910 420 145

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Bratislava a okolie

Ing. Gabriela Tvrdoňová

gabrielatvrdonova[at]haloreality.sk
0911 489 122

Váš osobný maklér Bratislava a okolie

Richard Gábor

I speak English

richardgabor[at]haloreality.sk
0944 440 920

Váš osobný maklér Bratislava a okolie

Čadca

Palárikova 2657, Čadca 022 01

2.poschodie

Bc. Adela Kupková

adelakupkova[at]haloreality.sk
0902 814 160

Manažér pobočky Čadca a okolie
Váš osobný maklér Čadca a okolie
1. miesto nováčik roka 2014 | predajca pobočky 2015, 2016

Ing. Marcela Pišteková

I speak English Я говорю на русском

marcelapistekova[at]haloreality.sk
0907 389 994

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Čadca a okolie

Anna Šurabová

Ich spreche Deutsch Języka polskiego

annasurabova[at]haloreality.sk
0949 888 591

Váš osobný maklér Čadca a okolie

Galanta

ul.Staničná 893, Galanta 924 01

autobusová stanica

Michal Józsa

Azt mondják a magyar

michaljozsa[at]haloreality.sk
0908 834 353

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Galanta, Váš osobný maklér Galanta, Šaľa a okolie Predajca pobočky 2015, 2016 | 3x TOP mesiaca

Renáta Józsová

Azt mondják a magyar

renatajozsova[at]haloreality.sk
0907 191 154, 0908 834 353

MÔJ PROFIL
asistentka pobočky Galanta

Ing. Tibor Tóth

I speak English Ich spreche Deutsch Azt mondják a magyar

tibortoth[at]haloreality.sk
0919 221 456

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Šaľa a okolie

PaedDr. Jana Rajská

I speak English

janarajska[at]haloreality.sk
0903 796 408

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Sereď a okolie

Patrik Józsa

Azt mondják a magyar I speak English Ich spreche Deutsch

patrikjozsa[at]haloreality.sk
0903 688 298

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Galanta, Dunajská Streda a okolie

Hlohovec

Šoltésovej 22, Hlohovec 920 01

Andrea Jakubkovičová

andreajakubkovicova[at]haloreality.sk
0908 454 574

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Hlohovec
Váš osobný maklér Hlohovec, Nitra
Predajca pobočky 2015, 2016

Miroslav Jakubkovič

miroslavjakubkovic[at]haloreality.sk
0905 526 254

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Nitra
Váš osobný maklér Nitra, Hlohovec a okolie
1. miesto maklér roka 2016, 2. miesto nováčik roka 2015 | predajca pobočky 2015, 2016 | 1 x TOP mesiaca

Košice

Južná trieda 82, Košice 040 01

oproti Katastrálnemu úradu

Ing. Štefan Páll

I speak English Я говорю на русском Języka polskiego

stefanpall[at]haloreality.sk
0911 750 107

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Košice a Prešov
Váš osobný maklér Košice, Prešov a okolie
Predajca pobočky Košice 2016

Jozef Ďabolko

I speak English

jozefdabolko[at]haloreality.sk
0948 056 835

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Košice a okolie

Lučenec

Erenburgová 1595/13, Lučenec 984 01

Ján Beľa

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

janbela[at]haloreality.sk
0911 776 676

MÔJ PROFIL
Manažéť pobočky Lučenec,
Váš osobný maklér Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a okolie

Ing. Andrea Kasza

andreakasza[at]haloreality.sk
0907 229 550

Váš osobný maklér Lučenec, Rimavská Sobota okolie

Malacky

Sasinkova 1D, Malacky 901 01

Mgr. Beáta Ninisová

beataninisova[at]haloreality.sk
0911 127 197

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Malacky
Váš osobný maklér Malacky, Senica a okolie
2. miesto maklér roka 2016, 1. miesto nováčik roka 2015 | predajca pobočky 2015, 2016 | 3x TOP mesiaca

Lenka Hollá

I speak English Ich spreche Deutsch

lenkaholla[at]haloreality.sk
0905 865 890

Váš osobný maklér Malacky a okolie

Lucia Siváková

luciasivakova[at]haloreality.sk
0949 783 805

Váš osobný maklér Malacky a okolie

Martin

Kukučínová 1, Martin 036 01

Ing. Pavol Hluchý

pavolhluchy[at]haloreality.sk
0905 501 340

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Martin
Váš osobný maklér Martin a okolie

Ing. Adolf Šimko

adolfsimko[at]haloreality.sk
0918 734 057

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Martin a okolie Predajca pobočky 2016

Viera Pokrývková

Я говорю на русском

vierapokryvkova[at]haloreality.sk
0905 725 582

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Martin a okolie

Nitra

Rybárska 37, Nitra 949 01

neďaleko Tesco hypermarket

Miroslav Jakubkovič

miroslavjakubkovic[at]haloreality.sk
0905 526 254

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Nitra
Váš osobný maklér Nitra, Hlohovec a okolie
1. miesto maklér roka 2016, 2. miesto nováčik roka 2015 | predajca pobočky 2015, 2016 | 1 x TOP mesiaca

Ing. Stanislav Dovičič

Ich spreche Deutsch

stanislavdovicic[at]haloreality.sk
0907 196 792

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Nitra, Trnava a okolie 2. miesto nováčik roka 2016

Bc. Roman Gálik

romangalik[at]haloreality.sk
0905 792 151

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Zlaté Moravce, Levice, Nitra a okolie

Peter Bánovský

Ich spreche Deutsch

peterbanovsky[at]haloreality.sk
0904 469 199

Váš osobný maklér Nitra a okolie

Nové Zámky

Pod kopcom 5, Nové Zámky, 940 02

PhDr. Andrea Balašková

andreabalaskova[at]haloreality.sk
0905 144 110

Manažér pobočky Nové Zámky,
Váš osobný maklér Nové Zámky a okolie
Predajca pobočky 2016 | 2 x TOP mesiaca

Ing. Attila Farkas

Azt mondják a magyar Ich spreche Deutsch I speak English

attilafarkas[at]haloreality.sk
0944 036 220

Váš osobný maklér Nové Zámky a okolie

Poprad

Námestie sv. Egídia 41/95, Poprad 058 01

budova INTES

Michal Jediný

I speak English

michaljediny[at]haloreality.sk
0919 225 556

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Poprad
Váš osobný maklér Poprad a okolie
Predajca pobočky 2015, 2016

Prešov

Konštantínova 6, Prešov 080 01

kancelária N7 / prízemie Nová budova

Ing. Štefan Páll

I speak English Я говорю на русском Języka polskiego

stefanpall[at]haloreality.sk
0911 750 107

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Košice a Prešov
Váš osobný maklér Košice, Prešov a okolie
Predajca pobočky Košice 2016

Ing. Jozef Gogoľ

jozefgogol[at]haloreality.sk
0948 402 389

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prešov a okolie

Ing. František Čamaj

Я говорю на русском

frantisekcamaj[at]haloreality.sk
0905 760 416

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prešov a okolie Predajca pobočky 2015, 2016

Anton Priščák

I speak English

antonpriscak[at]haloreality.sk
0918 249 321

Váš osobný maklér pre Bardejov a okolie

Prievidza

G.Švéniho 8, Prievidza 971 01

oproti okresnému súdu

Ľubor Mäsiar

Я говорю на русском

lubormasiar[at]haloreality.sk
0918 966 487

MÔJ PROFIL
riaditeľ spoločnosti a manažér pobočky Prievidza

Martina Makovinská

martinamakovinska[at]haloreality.sk
0949 683 756

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Žiar nad Hronom
Váš osobný maklér Prievidza, Handlová
1x TOP predajca mesiaca

Ing. Alexandra Bernátová

alexandrabernatova[at]haloreality.sk
0908 762 935

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prievidza a okolie 1. miesto maklér roka 2013, 2015 | 3. miesto 2014 | predajca pobočky 2015, 2016
11 x TOP mesiaca

Martin Petriska

I speak English

martinpetriska[at]haloreality.sk
0903 738 590

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prievidza a okolie 1 x TOP predajca mesiaca

Roman Pavlíček

romanpavlicek[at]haloreality.sk
0948 382 844

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prievidza a okolie

Tatiana Janečková

tatianajaneckova[at]haloreality.sk
0915 815 517

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prievidza, Partizánske a okolie

Senec

Trnavská 56, Senec 903 01

vedľa Lidla

Tatjana Čapanda

tatjanacapanda[at]haloreality.sk
0944 936 425

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Senec
Váš osobný maklér Senec, Trnava a okolie
Predajca pobočky 2016

Róbert Hanus

roberthanus[at]haloreality.sk
0907 244 081

Váš osobný maklér Senec a okolie

Senica

Hviezdoslavova 473/22, Senica 905 01

budova SLUŽBYTu

Mgr. Beáta Ninisová

beataninisova[at]haloreality.sk
0911 127 197

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Malacky
Váš osobný maklér Malacky, Senica a okolie
2. miesto maklér roka 2016, 1. miesto nováčik roka 2015 | predajca pobočky 2015, 2016 | 3x TOP mesiaca

Miroslav Kubíček

miroslavkubicek[at]haloreality.sk
0915 046 841

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Senica, Myjava a okolie

Ing. Helena Zdravecká

helenazdravecka[at]haloreality.sk
0948 723 732

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Senica, Skalica a okolie

Mgr. Vanda Púdelková

vandapudelkova[at]haloreality.sk
0903 600 440

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Senica, Myjava a okolie

Topoľčany

Moyzesova č.4, Topoľčany 955 42

budova Allianz

Ing. Adrián Kunik

adriankunik[at]haloreality.sk
0948 730 791

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Topolčany
Váš osobný maklér Topoľčany a okolie
Predajca pobočky 2015, 2016 | 3x TOP mesiaca

Adrián Ladický

adrianladicky[at]haloreality.sk
0903 485 798

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Topoľčany okolie 3. miesto nováčik roka 2016

Zuzana Tokarčiková

zuzanatokarcikova[at]haloreality.sk
0917 479 806

Váš osobný maklér Partinánske a okolie

Trnava

Ružindolská 14, Trnava, 917 00

Karel Gombik

karelgombik[at]haloreality.sk
0902 515 609

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Trnava
Váš osobný maklér Trnava, Piešťany a okolie
manažér roka 2016

Andrea Radošovská

andrearadosovska[at]haloreality.sk
0903 910 269

MÔJ PROFIL
asistentka manažéra pobočky, Váš osobný maklér Trnava, Pezinok, Piešťany a okolie

Tatjana Čapanda

tatjanacapanda[at]haloreality.sk
0944 936 425

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Senec
Váš osobný maklér Senec, Trnava a okolie
Predajca pobočky 2016

Ivana Salczerová

ivanasalczerova[at]haloreality.sk
0903 706 204

Váš osobný maklér Trnava, Pezinok a okolie 2. miesto maklér roka 2014, 2015, 3. miesto maklér roka 2016 | predajca pobočky 2015, 2016 | 8 x TOP mesiaca

Mgr. Ladislav Bielko

I speak English Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

ladislavbielko[at]haloreality.sk
0903 767 701

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Trnava a okolie

Lucia Domonkošová

luciadomonkosova[at]haloreality.sk
0917 306 002

Váš osobný maklér Trnava a okolie

Jana Šelestiaková

janaselestiakova[at]haloreality.sk
0911 868 590

Váš osobný maklér Trnava a okolie

Ing. Adriana Macháčová

adrianamachacova[at]haloreality.sk
0918 345 567

Váš osobný maklér Trnava a okolie

Zvolen

Námestie SNP č. 75/26, Zvolen 960 01

vedľa OC Prior

Darina Sedliaková

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

darinasedliakova[at]haloreality.sk
0910 989 687

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Zvolen
Váš osobný maklér Zvolen a okolie
Predajca pobočky 2015, 2016

Stanislav Sedliak

stanislavsedliak[at]haloreality.sk
0904 881 103, 0910 989 687

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Zvolen, Žiar nad Hronom a okolie Predajca pobočky 2016

Alžbeta Mackovová

alzbetamackovova[at]haloreality.sk
0910 380 331

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Krupina a okolie

Žarnovica

Cintorínska 9, Nová Baňa 968 01

Ing. Ľubica Pavelová

lubicapavelova[at]haloreality.sk
0905 849 755

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Žarnovica - Nová Baňa
Váš osobný maklér Žarnovica - Nová Baňa
Predajca pobočky 2015, 2016

Mgr. Ľuboš Šutka

lubossutka[at]haloreality.sk
0950 527 353

Váš osobný maklér Žiar Nad Hronom, Žarnovica a okolie

Žiar nad Hronom

Š.Moysesa 46, Žiar nad Hronom  965 01

budova Okresného súdu

Martina Makovinská

martinamakovinska[at]haloreality.sk
0949 683 756

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Žiar nad Hronom
Váš osobný maklér Prievidza, Handlová
1x TOP predajca mesiaca

Stanislav Sedliak

stanislavsedliak[at]haloreality.sk
0904 881 103, 0910 989 687

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Zvolen, Žiar nad Hronom a okolie Predajca pobočky 2016

Ing. Viera Šebeňová

vierasebenova[at]haloreality.sk
0903 667 191

Váš osobný maklér Žiar nad Hronom a okolie Predajca pobočky 2015 | 2x TOP mesiaca

Mgr. Ľuboš Šutka

lubossutka[at]haloreality.sk
0950 527 353

Váš osobný maklér Žiar Nad Hronom, Žarnovica a okolie

Žilina

Horný Val 9/19, Žilina  010 01

neďaleko štvorcového námestia

Ing. Roman Kolovrátek

I speak English Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

romankolovratek[at]haloreality.sk
0917 451 653

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Žilina
Váš osobný maklér Žilina a okolie
Predajca pobočky 2015, 2016

Ing. Marek Langa

I speak English

mareklanga[at]haloreality.sk
0903 547 373

Váš osobný maklér Žilina a okolie

Mgr. Michaela Staníková

michaelastanikova[at]haloreality.sk
0905 614 100

Váš osobný maklér Žilina a okolie

Brezno

Anna Šedivá

annasediva[at]haloreality.sk
0903 775 437

Váš osobný maklér Brezno a okolie

Anna Nociarová

I speak English Я говорю на русском

annanociarova[at]haloreality.sk
0948 363 330

Váš osobný maklér Brezno, Detva a okolie

Bytča

Ing. Jana Kopečná

I speak English Я говорю на русском

janakopecna[at]haloreality.sk
0903 543 644

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Bytča, Považská Bystrica a okolie

Detva

Darina Sedliaková

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

darinasedliakova[at]haloreality.sk
0910 989 687

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Zvolen
Váš osobný maklér Zvolen a okolie
Predajca pobočky 2015, 2016

Anna Nociarová

I speak English Я говорю на русском

annanociarova[at]haloreality.sk
0948 363 330

Váš osobný maklér Brezno, Detva a okolie

Mgr. Elena Rapčanová

elenarapcanova[at]haloreality.sk
0907 321 274

Váš osobný maklér Poltár, Rimavská Sobota, Detva a okolie

Dunajská Streda

Michal Józsa

Azt mondják a magyar

michaljozsa[at]haloreality.sk
0908 834 353

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Galanta, Váš osobný maklér Galanta, Šaľa a okolie Predajca pobočky 2015, 2016 | 3x TOP mesiaca

Patrik Józsa

Azt mondják a magyar I speak English Ich spreche Deutsch

patrikjozsa[at]haloreality.sk
0903 688 298

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Galanta, Dunajská Streda a okolie

Gelnica

Štefan Jurčišin

stefanjurcisin[at]haloreality.sk
0915 326 802

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská Nová Ves, Sabinov, Gelnica a okolie

Bc. Ľubica Jurčišinová

lubicajurcisinova[at]haloreality.sk
0915 326 802

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská nová Ves, Gelnica, Sabinov a okolie

Krupina

Alžbeta Mackovová

alzbetamackovova[at]haloreality.sk
0910 380 331

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Krupina a okolie

Mariana Gréčová

marianagrecova[at]haloreality.sk
0904 437 903

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Banská Štiavnica, Levice, Krupina a okolie

Levice

Mariana Gréčová

marianagrecova[at]haloreality.sk
0904 437 903

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Banská Štiavnica, Levice, Krupina a okolie

RNDr. Katarína Denková

I speak English Ich spreche Deutsch

katarinadenkova[at]haloreality.sk
0918 576 645

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Banská Štiavnica, Levice a okolie

Ing. Vladimír Daniel

I speak English Я говорю на русском

vladimirdaniel[at]haloreality.sk
0908 465 517

Váš osobný maklér Levice a okolie

Levoča

Bc. Dagmar Hájeková

dagmarhajekova[at]haloreality.sk
0905 389 280

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská Nová Ves, Levoča a okolie 1. miesto nováčik roka 2016

Eva Čontošová

evacontosova[at]haloreality.sk
0903 147 470

Váš osobný maklér Spišská Nová Ves, Levoča a okolie

Štefan Jurčišin

stefanjurcisin[at]haloreality.sk
0915 326 802

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská Nová Ves, Sabinov, Gelnica a okolie

Bc. Ľubica Jurčišinová

lubicajurcisinova[at]haloreality.sk
0915 326 802

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská nová Ves, Gelnica, Sabinov a okolie

Liptovský Mikuláš

Mgr. Marián Hlavna

I speak English

marianhlavna[at]haloreality.sk
0944 515 056

Váš osobný maklér Liptovský Mikuláš a okolie

Myjava

Miroslav Kubíček

miroslavkubicek[at]haloreality.sk
0915 046 841

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Senica, Myjava a okolie

Mgr. Vanda Púdelková

vandapudelkova[at]haloreality.sk
0903 600 440

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Senica, Myjava a okolie

Nové Mesto nad Váhom

Miroslav Vavák

miroslavvavak[at]haloreality.sk
0949 304 338

Váš osobný maklér Nové Mesto nad Váhom a okolie

Partizánske

Dana Mjartanová

danamjartanova[at]haloreality.sk
0903 552 968

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Partizánske a okolie Predajca pobočky 2015, 2016

Tatiana Janečková

tatianajaneckova[at]haloreality.sk
0915 815 517

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prievidza, Partizánske a okolie

Pezinok

Karel Gombik

karelgombik[at]haloreality.sk
0902 515 609

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Trnava
Váš osobný maklér Trnava, Piešťany a okolie
manažér roka 2016

Andrea Radošovská

andrearadosovska[at]haloreality.sk
0903 910 269

MÔJ PROFIL
asistentka manažéra pobočky, Váš osobný maklér Trnava, Pezinok, Piešťany a okolie

Ivana Salczerová

ivanasalczerova[at]haloreality.sk
0903 706 204

Váš osobný maklér Trnava, Pezinok a okolie 2. miesto maklér roka 2014, 2015, 3. miesto maklér roka 2016 | predajca pobočky 2015, 2016 | 8 x TOP mesiaca

Piešťany

Karel Gombik

karelgombik[at]haloreality.sk
0902 515 609

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Trnava
Váš osobný maklér Trnava, Piešťany a okolie
manažér roka 2016

Andrea Radošovská

andrearadosovska[at]haloreality.sk
0903 910 269

MÔJ PROFIL
asistentka manažéra pobočky, Váš osobný maklér Trnava, Pezinok, Piešťany a okolie

Poltár

Ján Beľa

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

janbela[at]haloreality.sk
0911 776 676

MÔJ PROFIL
Manažéť pobočky Lučenec,
Váš osobný maklér Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a okolie

Mgr. Elena Rapčanová

elenarapcanova[at]haloreality.sk
0907 321 274

Váš osobný maklér Poltár, Rimavská Sobota, Detva a okolie

Považská Bystrica

Ing. Miloslava Kvasnicová

Ich spreche Deutsch I speak English Я говорю на русском

miloslavakvasnicova[at]haloreality.sk
0905 197 239

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér P.Bystrica, Púchov, Bytča

Ing. Jana Kopečná

I speak English Я говорю на русском

janakopecna[at]haloreality.sk
0903 543 644

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Bytča, Považská Bystrica a okolie

Rimavská Sobota

Ján Beľa

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

janbela[at]haloreality.sk
0911 776 676

MÔJ PROFIL
Manažéť pobočky Lučenec,
Váš osobný maklér Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a okolie

Michal Kamenský

I speak English Ich spreche Deutsch

michalkamensky[at]haloreality.sk
0902 435 862

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Rimavská Sobota a okolie

Mgr. Elena Rapčanová

elenarapcanova[at]haloreality.sk
0907 321 274

Váš osobný maklér Poltár, Rimavská Sobota, Detva a okolie

Ružomberok

Ján Holka

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

janholka[at]haloreality.sk
0905 531 030

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Ružomberok a okolie Predajca pobočky 2015

Mgr. Marián Hlavna

I speak English

marianhlavna[at]haloreality.sk
0944 515 056

Váš osobný maklér Liptovský Mikuláš a okolie

Skalica

Ing. Helena Zdravecká

helenazdravecka[at]haloreality.sk
0948 723 732

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Senica, Skalica a okolie

Spišská Nová Ves

Bc. Dagmar Hájeková

dagmarhajekova[at]haloreality.sk
0905 389 280

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská Nová Ves, Levoča a okolie 1. miesto nováčik roka 2016

Eva Čontošová

evacontosova[at]haloreality.sk
0903 147 470

Váš osobný maklér Spišská Nová Ves, Levoča a okolie

Štefan Jurčišin

stefanjurcisin[at]haloreality.sk
0915 326 802

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská Nová Ves, Sabinov, Gelnica a okolie

Bc. Ľubica Jurčišinová

lubicajurcisinova[at]haloreality.sk
0915 326 802

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská nová Ves, Gelnica, Sabinov a okolie

Stropkov

Ing. Margita Zátrochová

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

margitazatrochova[at]haloreality.sk
0949 328 326

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Stropkov, Svidník, Giraltovce

Mgr. Viktor Šalata

viktorsalata[at]haloreality.sk
0948 265 111

Váš osobný maklér Humenné, Snina, Michalovce, Vranou Nad Topľou a okolie

Šaľa

Michal Józsa

Azt mondják a magyar

michaljozsa[at]haloreality.sk
0908 834 353

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Galanta, Váš osobný maklér Galanta, Šaľa a okolie Predajca pobočky 2015, 2016 | 3x TOP mesiaca

Ing. Tibor Tóth

I speak English Ich spreche Deutsch Azt mondják a magyar

tibortoth[at]haloreality.sk
0919 221 456

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Šaľa a okolie

Peter Hlavatý

peterhlavaty[at]haloreality.sk
0940 517 716

Váš osobný maklér Šaľa a okolie