Aj vy môžete mať svojho osobného makléra

Združenie realitných kancelárií Slovenska

Vybrať lokalitu: VYPNÚŤ FILTROVANIE

 • VŠETKY LOKALITY / VYBRAŤ OKRES
 • Bánovce nad Bebravou
 • Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
 • Bratislava
 • Brezno
 • Bytča
 • Čadca
 • Detva
 • Dunajská Streda
 • Galanta
 • Gelnica
 • Hlohovec
 • Kežmarok
 • Komárno
 • Košice
 • Krupina
 • Levice
 • Levoča
 • Liptovský Mikuláš
 • Lučenec
 • Malacky
 • Martin
 • Myjava
 • Nitra
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Nové Zámky
 • Partizánske
 • Pezinok
 • Piešťany
 • Poltár
 • Poprad
 • Považská Bystrica
 • Prešov
 • Prievidza
 • Revúca
 • Rimavská Sobota I.
 • Rimavská Sobota II.
 • Rožňava
 • Ružomberok
 • Sabinov
 • Senec
 • Senica
 • Skalica
 • Spišská Nová Ves
 • Stará Ľubovňa
 • Šaľa
 • Topoľčany
 • Trebišov
 • Trnava
 • Veľký Krtíš
 • Zlaté Moravce
 • Zvolen
 • Žarnovica
 • Žiar nad Hronom
 • Žilina
 • HYPOTEKÁRNY

CENTRÁLA HALO REALITY

Ľubor MÄSIAR

Я говорю на русском

lubormasiar[at]haloreality.sk
0918 966 487

riaditeľ spoločnosti (CEO), obchody a rozvoj MÔJ PROFIL

Ing. Milan KIRIPOLSKÝ

milankiripolsky[at]haloreality.sk
0907 548 444

marketing, IT technológie, brand manažér MÔJ PROFIL

Martina MAKOVINSKÁ

martinamakovinska[at]haloreality.sk
0949 683 756

zástupca riaditeľa, personalista a styk s klientami MÔJ PROFIL

JUDr. Monika THOLTOVÁ

reality[at]haloreality.sk

právne oddelenie - zmluvy klientov WEB
právna ochrana, súdne spory WEB

Banská Bystrica

Nám. Slobody 9, B.Bystrica 974 01

Ing. Hana Dubovská

hanadubovska[at]haloreality.sk
0903 503 355

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Banská Bystrica, Váš osobný maklér Banská Bystrica 2. miesto maklér roka 2012, 2013 a 2015 | predajca pobočky 2015-18 | 9 x TOP mesiaca

Ing. Andrea Šimončíková

I speak English Azt mondják a magyar Ich spreche Deutsch

andreasimoncikova[at]haloreality.sk
0911 505 484

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér B.Bystrica a okolie

Robert Kapuscinský

robertkapuscinsky[at]haloreality.sk
0919 230 546

Váš osobný maklér Banská Bystrica a okolie

Ing. Adriana Kapuscinská

adrianakapuscinska[at]haloreality.sk
0907 384 334

Váš osobný maklér Banská Bystrica a okolie

Ing. Ľubomír Kollár

Ich spreche Deutsch

lubomirkollar[at]haloreality.sk
0903 804 340

Váš osobný maklér B. Bystrica, Zvolen a okolie

Banská Štiavnica

Dolná 2, B.Štiavnica 969 01

Mariana Gréčová

marianagrecova[at]haloreality.sk
0904 437 903

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Žiar nad Hronom
Váš osobný maklér Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Levice, Krupina a okolie

Magdaléna Štepáneková

magdalenastepanekova[at]haloreality.sk
0908 924 448

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Banská Štiavnica
Váš osobný maklér Banská Štiavnica, Levice a okolie
predajca pobočky 2016-18 | 4x TOP predajca mesiaca

RNDr. Katarína Denková

I speak English Ich spreche Deutsch

katarinadenkova[at]haloreality.sk
0918 576 645

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Banská Štiavnica, Levice a okolie

Ing. Anna Maďarová

I speak English

annamadarova[at]haloreality.sk
0905 631 875

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Banská Štiavnica a okolie

Bratislava

Račianska 77 C, Bratislava 831 02

oproti Figaru

Ing. Katarína Paršová

katarinaparsova[at]haloreality.sk
0905 784 757

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Bratislava
Váš osobný maklér Bratislava a okolie
2. miesto maklér roka 2018 | Predajca pobočky 2015-18 | 2 x TOP mesiaca

Dušan Požgay

Ich spreche Deutsch

dusanpozgay[at]haloreality.sk
0902 341 366

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Bratislava, Senec a okolie 2 x TOP predajca mesiaca

Ing. Jana Nejedlíková

jananejedlikova[at]haloreality.sk
0948 490 041

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Bratislava, Malacky a okolie

Ing. Ľubomír Blaško

I speak English

lubomirblasko[at]haloreality.sk
0907 798 782

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Bratislava a okolie

Mgr. Michaela Kolmanová

I speak English

michaelakolmanova[at]haloreality.sk
0905 955 111

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Bratislava a okolie

Ing. Dušan Drozda

dusandrozda[at]haloreality.sk
0903 693 639

Váš osobný maklér Bratislava, Pezinok, Nitra a okolie

Dunajská Streda

Hlavná 37/19, D. Streda 929 01

Michal Jediný

I speak English

michaljediny[at]haloreality.sk
0919 225 556

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Dunajská Streda
Váš osobný maklér Dunajská Streda, Senec, Bratislava a okolie
2x TOP predajca mesiaca | Predajca pobočky D.Streda 2015-2018

Mgr. Kristína Jediná

I speak English

kristinajedina[at]haloreality.sk
0917 436 749

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Dunajská Streda, Bratislava a okolie

Martin Švec

martinsvec[at]haloreality.sk
0907 285 236

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Dunajská Streda a okolie

Mgr. Katarína Szabóová

Azt mondják a magyar

katarinaszaboova[at]haloreality.sk
0948 623 651

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Dunajská Streda a okolie

Ing. Margita Agh

Azt mondják a magyar Parla italiano

margitaagh[at]haloreality.sk
0905 363 590

Váš osobný maklér Dunajská Streda a okolie

Mgr. Štefan Szikela

Azt mondják a magyar

stefanszikela[at]haloreality.sk
0917 255 056

Váš osobný maklér Dunajská Streda a okolie

Galanta

ul.Staničná 893, Galanta 924 01

autobusová stanica

Michal Józsa

Azt mondják a magyar

michaljozsa[at]haloreality.sk
0908 834 353

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Galanta, Váš osobný maklér Galanta, Šaľa a okolie maklér roka 2017 - 1.miesto | predajca pobočky 2015-18 | 3x TOP mesiaca

Renáta Józsová

Azt mondják a magyar

renatajozsova[at]haloreality.sk
0907 191 154, 0908 834 353

MÔJ PROFIL
asistentka pobočky Galanta

PaedDr. Jana Rajská

I speak English

janarajska[at]haloreality.sk
0903 796 408

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Sereď a okolie

Patrik Józsa

Azt mondják a magyar I speak English Ich spreche Deutsch

patrikjozsa[at]haloreality.sk
0903 688 298

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Galanta, Dunajská Streda a okolie

Michal Dušecina

michaldusecina[at]haloreality.sk
0903 100 115

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Sereď, Galanta, Šaľa a okolie nováčik roka 2018 - 2.miesto

Košice

Južná trieda 82A, Košice 040 01

oproti Katastrálnemu úradu

Ing. Štefan Páll

I speak English Я говорю на русском Języka polskiego

stefanpall[at]haloreality.sk
0911 750 107

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Košice a Prešov
Váš osobný maklér Košice, Prešov, Lučenec a okolie
Predajca pobočky Košice 2016-18

Miroslav Kolouch

miroslavkolouch[at]haloreality.sk
0948 263 236

Váš osobný maklér pre Košice a okolie

Ing. Miroslav Klapáč

I speak English

miroslavklapac[at]haloreality.sk
0950 433 990

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér pre Košice, Prešov a okolie

Liptovský Mikuláš

Štúrova 17, Liptovský Mikuláš 031 01

budova Allianz

Mgr. Marián Hlavna

I speak English

marianhlavna[at]haloreality.sk
0944 515 056

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Liptovský Mikuláš
Váš osobný maklér Liptovský Mikuláš a okolie
Predajca pobočky 2018 | nováčik roka 2017 - 1.miesto | 1x TOP mesiaca

Eva Hlavnová

evahlavnova[at]haloreality.sk
0903 514 678

Váš osobný maklér Liptovský MIkuláš a okolie

Anna Jambrichová

I speak English Języka polskiego Я говорю на русском

annajambrichova[at]haloreality.sk
0908 931 038

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Liptoský Mikuláš a okolie

Lučenec

Erenburgová 1595/13, Lučenec 984 01

Ján Beľa

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

janbela[at]haloreality.sk
0911 776 676

MÔJ PROFIL
manažér pobočky Lučenec, Rimavská Sobota
Váš osobný maklér Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a okolie
Predajca pobočky 2017, 2018

Ing. Edita Moravčíková

I speak English Parle français

editamoravcikova[at]haloreality.sk
0950 462 349

Váš osobný maklér Lučenec, Veľký Krtíš a okolie

Malacky

Sasinkova 1D, Malacky 901 01

Mgr. Beáta Ninisová

beataninisova[at]haloreality.sk
0911 127 197

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Malacky
Váš osobný maklér Malacky, Senica, Skalica a okolie
manažér roka 2017 | 2. miesto maklér roka 2016 | 3. miesto maklér roka 2018 | 1. miesto nováčik roka 2015 | predajca pobočky 2015-18 | 3x TOP mesiaca

Nové Zámky

Kraskova 2, Nové Zámky 940 01

Andrea Kovarčíková

andreakovarcikova[at]haloreality.sk
0907 483 112

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Nové Zámky
Váš osobný maklér Nové Zámky, Komárno a okolie

Miroslav Uhrin

miroslavuhrin[at]haloreality.sk
0944 017 417

Váš osobný maklér Nové Zámky a okolie

Partizánske

1.mája 226/6, Partizánske 958 01

Tatiana Janečková

tatianajaneckova[at]haloreality.sk
0915 815 517

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Partizánske
Váš osobný maklér Partizánske a okolie
Predajca pobočky 2017, 2018

Ing. Pavel Priekala

pavelpriekala[at]haloreality.sk
0903 829 088

Váš osobný maklér Partizánske a okolie

Lucia Vlčková

I speak English

luciavlckova[at]haloreality.sk
0910 982 524

Váš osobný maklér Partizánske a okolie

Prešov

Konštantínova 6, Prešov 080 01

kancelária N7 / prízemie Nová budova

Ing. Štefan Páll

I speak English Я говорю на русском Języka polskiego

stefanpall[at]haloreality.sk
0911 750 107

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Košice a Prešov
Váš osobný maklér Košice, Prešov, Lučenec a okolie
Predajca pobočky Košice 2016-18

Ing. Miroslav Klapáč

I speak English

miroslavklapac[at]haloreality.sk
0950 433 990

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér pre Košice, Prešov a okolie

Ing. Jozef Gogoľ

jozefgogol[at]haloreality.sk
0948 402 389

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prešov a okolie

Ing. František Čamaj

Я говорю на русском

frantisekcamaj[at]haloreality.sk
0905 760 416

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prešov, Sabinov a okolie Predajca pobočky Prešov 2015-18

Slavomír Sedlák

I speak English Języka polskiego

slavomirsedlak[at]haloreality.sk
0905 594 824

Váš osobný maklér pre Sabinov, Prešov, Stará Ľubovňa, Levoča a okolie

Prievidza

G.Švéniho 8, Prievidza 971 01

oproti okresnému súdu

Martina Makovinská

martinamakovinska[at]haloreality.sk
0949 683 756

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Prievidza
Váš osobný maklér Prievidza, Žiar nad Hronom
Predajca pobočky Žiar n/Hr. 2018 | 2x TOP predajca mesiaca

Ing. Alexandra Bernátová

alexandrabernatova[at]haloreality.sk
0908 762 935

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prievidza a okolie maklér roka 1.miesto: 2013, 2015, 2018, 2. miesto: 2017, 3. miesto 2014 | predajca pobočky 2015-18 | 17 x TOP mesiaca

Martin Petriska

I speak English

martinpetriska[at]haloreality.sk
0903 738 590

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prievidza a okolie 1 x TOP predajca mesiaca

Roman Pavlíček

I speak English

romanpavlicek[at]haloreality.sk
0948 382 844

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prievidza a okolie

Bohuslava Záborská

bohuslavazaborska[at]haloreality.sk
0905 237 201

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prievidza, Partizánske a okolie

Revúca

M.R.Štefánika 2A, Revúca 050 01

Ľuboslav Mičko

Azt mondják a magyar

luboslavmicko[at]haloreality.sk
0905 627 619

MÔJ PROFIL
manažér pobočky Rožňava
Váš osobný maklér Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota a okolie

Mgr. Beata Kovalčíková

Azt mondják a magyar

beatakovalcikova[at]haloreality.sk
0948 018 821

Váš osobný maklér a okolie Revúca, Rožňava.

Rimavská Sobota I.

Gorkého 4369/37, R. Sobota 979 01

Ján Beľa

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

janbela[at]haloreality.sk
0911 776 676

MÔJ PROFIL
manažér pobočky Lučenec, Rimavská Sobota
Váš osobný maklér Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a okolie
Predajca pobočky 2017, 2018

Mgr. Ján Ulický

I speak English

janulicky[at]haloreality.sk
0948 019 864

Váš osobný maklér Rimavská Sobota a okolie

Rimavská Sobota II.

Salvova 1, R. Sobota 979 01

centrum

Michal Kamenský

I speak English Ich spreche Deutsch

michalkamensky[at]haloreality.sk
0902 435 862

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Rimavská Sobota II.
1x TOP mesiaca

Senec

Trnavská 56, Senec 903 01

vedľa Lidla

Tatjana Čapanda

tatjanacapanda[at]haloreality.sk
0944 936 425

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Senec
Váš osobný maklér Senec, Trnava a okolie
Predajca pobočky 2016-2018

Ing. Eva Hricová

evahricova[at]haloreality.sk
0910 102 126

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Senec, Pezinok a okolie

Senica

Hviezdoslavova 473/22, Senica 905 01

budova SLUŽBYTu

Mgr. Beáta Ninisová

beataninisova[at]haloreality.sk
0911 127 197

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Malacky
Váš osobný maklér Malacky, Senica, Skalica a okolie
manažér roka 2017 | 2. miesto maklér roka 2016 | 3. miesto maklér roka 2018 | 1. miesto nováčik roka 2015 | predajca pobočky 2015-18 | 3x TOP mesiaca

Mgr. Vanda Púdelková

vandapudelkova[at]haloreality.sk
0903 600 440

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Senica, Myjava a okolie

Spišská Nová Ves

Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves 052 01

budova Uranpres

Bc. Dagmar Hájeková

dagmarhajekova[at]haloreality.sk
0905 389 280

MÔJ PROFIL
manažér pobočky Spišská Nová Ves
Váš osobný maklér Spišská Nová Ves, Levoča a okolie
Nováčik roka 2016 - 1.miesto

Štefan Jurčišin

stefanjurcisin[at]haloreality.sk
0915 326 802

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská Nová Ves, Sabinov, Gelnica, Stará Ľubovňa a okolie Predajca pobočky 2018

Bc. Ľubica Jurčišinová

lubicajurcisinova[at]haloreality.sk
0915 326 802

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská nová Ves, Gelnica, Sabinov, Stará Ľubovňa a okolie

Šaľa

Hlavná 12, Šaľa 927 01

budova Unicredit

Peter Hlavatý

peterhlavaty[at]haloreality.sk
0940 517 716

MÔJ PROFIL
manažér pobočky Šaľa
Váš osobný maklér Šaľa a okolie
Predajca pobočky 2017-18 | nováčik roka 2017 - 2.miesto | 2x TOP mesiaca

Martina Krajčíková

martinakrajcikova[at]haloreality.sk
0908 717 828

Váš osobný maklér Šaľa a okolie

Jozef Boženík

jozefbozenik[at]haloreality.sk
0948 636 900

Váš osobný maklér Šaľa a okolie

Topoľčany

Moyzesova č.4, Topoľčany 955 42

budova Allianz

Ing. Adrián Kunik

adriankunik[at]haloreality.sk
0948 730 791

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Topolčany
Váš osobný maklér Topoľčany a okolie
Predajca pobočky 2015-18 | 3x TOP mesiaca

Adrián Ladický

adrianladicky[at]haloreality.sk
0903 485 798

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Topoľčany okolie 3. miesto nováčik roka 2016

Mgr. Andrej Budaj

andrejbudaj[at]haloreality.sk
0907 683 653

Váš osobný maklér Topoľčany, Nitra, Bánovce n/B. a okolie

Kvetoslava Palugová

kvetoslavapalugova[at]haloreality.sk
0948 757 789

Váš osobný maklér Topoľčany, Nitra, Piešťany a okolie

Milan Vlčko

I speak English

milanvlcko[at]haloreality.sk
0903 779 729

Váš osobný maklér Topoľčany, Nitra a okolie

Monika Vlčková

I speak English

monikavlckova[at]haloreality.sk
0904 036 384

Váš osobný maklér Topoľčany, Nitra a okolie

Trnava

Ružindolská 14, Trnava, 917 00

Karel Gombik

karelgombik[at]haloreality.sk
0902 515 609

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Trnava
Váš osobný maklér Trnava, Nitra, Piešťany a okolie
manažér roka 2016

Andrea Radošovská

andrearadosovska[at]haloreality.sk
0903 910 269

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Trnava, Nitra, Piešťany a okolie

Tatjana Čapanda

tatjanacapanda[at]haloreality.sk
0944 936 425

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Senec
Váš osobný maklér Senec, Trnava a okolie
Predajca pobočky 2016-2018

Ivana Salczerová

ivanasalczerova[at]haloreality.sk
0903 706 204

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Trnava a okolie 2. miesto maklér roka 2014, 2015, 3. miesto maklér roka 2016 | predajca pobočky 2015-18 | 8 x TOP mesiaca

Jana Šelestiaková

janaselestiakova[at]haloreality.sk
0911 868 590

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Trnava, Pezinok a okolie

Miloš Silný

milossilny[at]haloreality.sk
0918 530 509

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Trnava, Hlohovec, Piešťany, Nitra a okolie nováčik roka 2018 - 1.miesto

Zvolen

Námestie SNP č. 75/26, Zvolen 960 01

vedľa OC Prior

Darina Sedliaková

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

darinasedliakova[at]haloreality.sk
0910 989 687

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Zvolen
Váš osobný maklér Zvolen, Krupina, Detva a okolie
Predajca pobočky 2015-18

Stanislav Sedliak

Я говорю на русском

stanislavsedliak[at]haloreality.sk
0904 881 103, 0910 989 687

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Zvolen, Žiar nad Hronom, Detva a okolie

Ing. Veronika Onuferová

Я говорю на русском I speak English

veronikaonuferova[at]haloreality.sk
0915 330 170

Váš osobný maklér Zvolen a okolie

Žiar nad Hronom

Š.Moysesa 46, Žiar nad Hronom  965 01

budova Okresného súdu

Mariana Gréčová

marianagrecova[at]haloreality.sk
0904 437 903

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Žiar nad Hronom
Váš osobný maklér Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Levice, Krupina a okolie

Stanislav Sedliak

Я говорю на русском

stanislavsedliak[at]haloreality.sk
0904 881 103, 0910 989 687

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Zvolen, Žiar nad Hronom, Detva a okolie

Ing. Viera Šebeňová

I speak English Я говорю на русском

vierasebenova[at]haloreality.sk
0903 667 191

Váš osobný maklér Žiar nad Hronom a okolie Predajca pobočky 2015 | 2x TOP mesiaca

Andrea Glezgova

andreaglezgova[at]haloreality.sk
0910 391 406

Váš osobný maklér Žiar nad Hronom a okolie

Bánovce nad Bebravou

Mgr. Andrej Budaj

andrejbudaj[at]haloreality.sk
0907 683 653

Váš osobný maklér Topoľčany, Nitra, Bánovce n/B. a okolie

Kvetoslava Palugová

kvetoslavapalugova[at]haloreality.sk
0948 757 789

Váš osobný maklér Topoľčany, Nitra, Piešťany a okolie

Brezno

Anna Nociarová

I speak English Я говорю на русском

annanociarova[at]haloreality.sk
0948 363 330

Váš osobný maklér Brezno, Detva a okolie

Bytča

Čadca

Ing. Marcela Pišteková

I speak English Я говорю на русском Ich spreche Deutsch

marcelapistekova[at]haloreality.sk
0907 389 994

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Čadca a okolie

Detva

Darina Sedliaková

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

darinasedliakova[at]haloreality.sk
0910 989 687

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Zvolen
Váš osobný maklér Zvolen, Krupina, Detva a okolie
Predajca pobočky 2015-18

Stanislav Sedliak

Я говорю на русском

stanislavsedliak[at]haloreality.sk
0904 881 103, 0910 989 687

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Zvolen, Žiar nad Hronom, Detva a okolie

Mgr. Elena Rapčanová

Я говорю на русском

elenarapcanova[at]haloreality.sk
0907 321 274

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Poltár, Detva a okolie

Gelnica

Bc. Ľubica Jurčišinová

lubicajurcisinova[at]haloreality.sk
0915 326 802

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská nová Ves, Gelnica, Sabinov, Stará Ľubovňa a okolie

Hlohovec

Andrea Radošovská

andrearadosovska[at]haloreality.sk
0903 910 269

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Trnava, Nitra, Piešťany a okolie

Miloš Silný

milossilny[at]haloreality.sk
0918 530 509

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Trnava, Hlohovec, Piešťany, Nitra a okolie nováčik roka 2018 - 1.miesto

Kežmarok

Ján Horoba

Ich spreche Deutsch Języka polskiego

janhoroba[at]haloreality.sk
0905 149 617

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Poprad, Kežmarok a okolie nováčik roka 2018 - 3.miesto

Bc. Dagmar Hájeková

dagmarhajekova[at]haloreality.sk
0905 389 280

MÔJ PROFIL
manažér pobočky Spišská Nová Ves
Váš osobný maklér Spišská Nová Ves, Levoča a okolie
Nováčik roka 2016 - 1.miesto

Ing. Pavol Smrek

pavolsmrek[at]haloreality.sk
0911 990 012

Váš osobný maklér Stará Ľubovňa, Kežmarok a okolie

Komárno

Andrea Kovarčíková

andreakovarcikova[at]haloreality.sk
0907 483 112

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Nové Zámky
Váš osobný maklér Nové Zámky, Komárno a okolie

Mgr. Anikó Kelemen

anikokelemen[at]haloreality.sk
0908 731 013

Váš osobný maklér Komárno a okolie

Krupina

Darina Sedliaková

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

darinasedliakova[at]haloreality.sk
0910 989 687

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Zvolen
Váš osobný maklér Zvolen, Krupina, Detva a okolie
Predajca pobočky 2015-18

Marcela Neslušanová

marcelaneslusanova[at]haloreality.sk
0914 186 582

Váš osobný maklér Krupina a okolie

Levice

Ing. Vladimír Daniel

I speak English Я говорю на русском

vladimirdaniel[at]haloreality.sk
0908 465 517

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Levice a okolie

Vladimír Horváth

Azt mondják a magyar

vladimirhorvath[at]haloreality.sk
0903 594 882

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Levice, Zlaté Moravce a okolie

Róbert Kertész

robertkertesz[at]haloreality.sk
0905 547 298

Váš osobný maklér Levice a okolie

Levoča

Bc. Dagmar Hájeková

dagmarhajekova[at]haloreality.sk
0905 389 280

MÔJ PROFIL
manažér pobočky Spišská Nová Ves
Váš osobný maklér Spišská Nová Ves, Levoča a okolie
Nováčik roka 2016 - 1.miesto

Štefan Jurčišin

stefanjurcisin[at]haloreality.sk
0915 326 802

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská Nová Ves, Sabinov, Gelnica, Stará Ľubovňa a okolie Predajca pobočky 2018

Martin

Viera Pokrývková

Я говорю на русском

vierapokryvkova[at]haloreality.sk
0905 725 582

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Martin a okolie

Ing. Viera Kunová

vierakunova[at]haloreality.sk
0907 826 031

Váš osobný maklér Martin, Žilina a okolie

Myjava

Mgr. Vanda Púdelková

vandapudelkova[at]haloreality.sk
0903 600 440

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Senica, Myjava a okolie

Nitra

Ing. Andrea Jaššová

andreajassova[at]haloreality.sk
0907 429 030

Váš osobný maklér Nitra a okolie

Lukáš Čavojský

I speak English

lukascavojsky[at]haloreality.sk
0948 851 885

Váš osobný maklér Nitra a okolie

Mgr. Andrej Budaj

andrejbudaj[at]haloreality.sk
0907 683 653

Váš osobný maklér Topoľčany, Nitra, Bánovce n/B. a okolie

Milan Vlčko

I speak English

milanvlcko[at]haloreality.sk
0903 779 729

Váš osobný maklér Topoľčany, Nitra a okolie

Nové Mesto nad Váhom

Miroslav Vavák

miroslavvavak[at]haloreality.sk
0949 304 338

Váš osobný maklér Nové Mesto nad Váhom a okolie

Ing. Martin Vozár

I speak English

martinvozar[at]haloreality.sk
0908 996 875

Váš osobný maklér Nové Mesto nad Váhom a okolie

Pezinok

Ivana Salczerová

ivanasalczerova[at]haloreality.sk
0903 706 204

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Trnava a okolie 2. miesto maklér roka 2014, 2015, 3. miesto maklér roka 2016 | predajca pobočky 2015-18 | 8 x TOP mesiaca

Jana Šelestiaková

janaselestiakova[at]haloreality.sk
0911 868 590

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Trnava, Pezinok a okolie

Ing. Eva Hricová

evahricova[at]haloreality.sk
0910 102 126

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Senec, Pezinok a okolie

Piešťany

Karel Gombik

karelgombik[at]haloreality.sk
0902 515 609

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Trnava
Váš osobný maklér Trnava, Nitra, Piešťany a okolie
manažér roka 2016

Miloš Silný

milossilny[at]haloreality.sk
0918 530 509

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Trnava, Hlohovec, Piešťany, Nitra a okolie nováčik roka 2018 - 1.miesto

Kvetoslava Palugová

kvetoslavapalugova[at]haloreality.sk
0948 757 789

Váš osobný maklér Topoľčany, Nitra, Piešťany a okolie

Poltár

Ján Beľa

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

janbela[at]haloreality.sk
0911 776 676

MÔJ PROFIL
manažér pobočky Lučenec, Rimavská Sobota
Váš osobný maklér Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a okolie
Predajca pobočky 2017, 2018

Mgr. Elena Rapčanová

Я говорю на русском

elenarapcanova[at]haloreality.sk
0907 321 274

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Poltár, Detva a okolie

Poprad

Mgr. Marián Hlavna

I speak English

marianhlavna[at]haloreality.sk
0944 515 056

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Liptovský Mikuláš
Váš osobný maklér Liptovský Mikuláš a okolie
Predajca pobočky 2018 | nováčik roka 2017 - 1.miesto | 1x TOP mesiaca

Ján Horoba

Ich spreche Deutsch Języka polskiego

janhoroba[at]haloreality.sk
0905 149 617

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Poprad, Kežmarok a okolie nováčik roka 2018 - 3.miesto

Považská Bystrica

Rožňava

Ľuboslav Mičko

Azt mondják a magyar

luboslavmicko[at]haloreality.sk
0905 627 619

MÔJ PROFIL
manažér pobočky Rožňava
Váš osobný maklér Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota a okolie

Ružomberok

Mgr. Marián Hlavna

I speak English

marianhlavna[at]haloreality.sk
0944 515 056

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Liptovský Mikuláš
Váš osobný maklér Liptovský Mikuláš a okolie
Predajca pobočky 2018 | nováčik roka 2017 - 1.miesto | 1x TOP mesiaca

Ján Holka

Ich spreche Deutsch Я говорю на русском

janholka[at]haloreality.sk
0905 531 030

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Ružomberok a okolie Predajca pobočky 2015

Sabinov

Ing. František Čamaj

Я говорю на русском

frantisekcamaj[at]haloreality.sk
0905 760 416

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Prešov, Sabinov a okolie Predajca pobočky Prešov 2015-18

Bc. Ľubica Jurčišinová

lubicajurcisinova[at]haloreality.sk
0915 326 802

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská nová Ves, Gelnica, Sabinov, Stará Ľubovňa a okolie

Slavomír Sedlák

I speak English Języka polskiego

slavomirsedlak[at]haloreality.sk
0905 594 824

Váš osobný maklér pre Sabinov, Prešov, Stará Ľubovňa, Levoča a okolie

Skalica

Mgr. Beáta Ninisová

beataninisova[at]haloreality.sk
0911 127 197

MÔJ PROFIL
Manažér pobočky Malacky
Váš osobný maklér Malacky, Senica, Skalica a okolie
manažér roka 2017 | 2. miesto maklér roka 2016 | 3. miesto maklér roka 2018 | 1. miesto nováčik roka 2015 | predajca pobočky 2015-18 | 3x TOP mesiaca

Stará Ľubovňa

Štefan Jurčišin

stefanjurcisin[at]haloreality.sk
0915 326 802

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Spišská Nová Ves, Sabinov, Gelnica, Stará Ľubovňa a okolie Predajca pobočky 2018

Ing. Pavol Smrek

pavolsmrek[at]haloreality.sk
0911 990 012

Váš osobný maklér Stará Ľubovňa, Kežmarok a okolie

Trebišov

Ing. Miloš Kubica

miloskubica[at]haloreality.sk
0911 080 441

Váš osobný maklér pre Trebišov a okolie

Veľký Krtíš

Ing. Edita Moravčíková

I speak English Parle français

editamoravcikova[at]haloreality.sk
0950 462 349

Váš osobný maklér Lučenec, Veľký Krtíš a okolie

Zlaté Moravce

Mgr. Ľuboš Šutka

lubossutka[at]haloreality.sk
0950 527 353

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Žarnovica, Zlaté Moravce a okolie

Vladimír Horváth

Azt mondják a magyar

vladimirhorvath[at]haloreality.sk
0903 594 882

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Levice, Zlaté Moravce a okolie

Žarnovica

Ing. Ľubica Pavelová

lubicapavelova[at]haloreality.sk
0905 849 755

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Žarnovica - Nová Baňa

Mgr. Ľuboš Šutka

lubossutka[at]haloreality.sk
0950 527 353

MÔJ PROFIL
Váš osobný maklér Žarnovica, Zlaté Moravce a okolie

Žilina

Ing. Viera Kunová

vierakunova[at]haloreality.sk
0907 826 031

Váš osobný maklér Martin, Žilina a okolie